Kulturhuse får den halve besparelse på udliciteret rengøring

Der har været store vanskeligheder med at køre et stort privat firmas ny rengøringssystem ind på vore 8 kulturhuse og 4 biblioteker. Alle vidste godt, at der var en pris at betale ved at halvere rengøringstimerne, siger Jan Lindboe, chef for de 12 kulturhuse, biblioteker og Dansekapellet i Nordvest, Brønshøj-Husum og Tingbjerg, til fagbladet KLS Nyt september-nr.

Før rengøringskoordinatoren hos Alliance+ kom på plads, gav det problemer i overgangsfasen at finde ud af, hvad der ligger i behovsbestemt rengøring, når man havde været vant til et fastsat og beskrevet rengøringsniveau.

- Den største udfordring lå i nedgangen i timer og arbejdsintensitet på 43 procent – for at hente besparelsen på udlicitering ved billigste pris. Den politiske aftale var, at halvdelen af den samlede besparelse blev ude i Kulturinstitutionerne til anvendelse for mere kultur. Den anden halvdel blev bl.a. brugt til aktivitetsudvalgene på de kommunale idrætsanlæg og til at ansætte en fælles rengøringskoordinator.

- Vi vidste, der var en risiko ved at sænke og næsten halvere antallet af timer, så medarbejderne havde ca. to timer til at gøre det rent, som de tidligere brugte fire timer på. Især de steder hvor rengørings-medarbejderne tidligere også udførte andre opgaver som at passe telefoner, sørge for åbne arrangementer eller lukke huset ned om aftenen. De folk kan godt nu mangle i vagtplanen, hører Jan Lindboe fra nogle kulturinstitutioner.

Skal vænne sig til mindre rent

Før de blev Kultur Nord havde de 12 institutioner tidligere en af tre rengøringsformer: Egne rengørings-medarbejdere; folk fra kommunens Rengøringsservice; eller privat rengøring. De, der havde et andet privat firma før, har bare skullet fire lidt på rengøringsniveauet.

– Lokkemaden, der gav os mulighed for at give borgerne mere kultur, har selvfølgelig haft omkostninger. Dels for de berørte medarbejdere. Og dels fordi vi har sænket rengøringsstandarden noget. Men det fungerer nogenlunde rimeligt med få klager over rengøringsfejl, vurderer kulturchefen.

Hvis man har vært vant til som medarbejder, at der dufter af sæbevand hver morgen, når du går ind over dørtrinnet, så opleves det som mindre rent, når alle rum ikke gøres rent og dufter hver dag. Men det er det, der ligger i den behovsbestemte rengøring - de skønner, hvad der trænger til at blive gjort rent den dag. Behovsbestemt rengøring er smartere, men også sværere for den enkelte medarbejder at håndtere.

Vi har valgt ikke at købe ekstra ydelser ind her i huset. Vi tager det niveau, kontrakten lægger – for vi vil ikke falde i den fælde, at rengøringsbudgettet pludselig springer op, siger Jan Lindboe.

De side-opgaver med at klare et tilstoppet toilet eller regnvand gennem taget, som specialarbejdere tidligere løste, bliver nu fordelt mellem andre medarbejdere. Det æder selvfølgelig noget af besparelsen ved at udlicitere.

Alternativ

Når private firmaer skal have overskud, er spørgsmålet selvfølgelig, om man kunne have klaret den besparende omlægning af rengøring og serviceopgaver med de kommunale medarbejdere? 

Det ku’ vi sikkert godt med konsulenter udefra, kurser osv. Hvorfor gik Københavns Rengøringsservice ikke ind og tilbød – I kan få tre forskellige niveauer for rengøring og teknisk service i selvstyrende grupper? Og så ku’ det være op til den enkelte institution at vælge, siger Jan Lindboe, chef for Kultur Nord.