Konferencen ’Social kapital i praksis’ - torsdag14. november København

FOA og de 3 branchearbejdsmiljøråd på det offentlige område afholder 14. november en konference om social kapital. I efteråret lancerer BrancheArbejdsmiljøRådene ny værktøjer til at udvikle social kapital. På konferencen i november kan du arbejde med social kapital i praksis. - Afprøv de nye værktøjer, få inspiration fra erfarne konsulenter, og udveksl erfaringer med andre arbejdspladser.

Konferencen ’Social kapital i praksis’ afholdes torsdag14. november kl. 9.00-16.00 i IDA Møde-center i København. Målgruppen er ansatte i den offentlige sektor. Dagen kan fx bruges som den lovpligtige efteruddannelse i arbejdsmiljø for leder, tillids- og arbejdsmiljø-repræsentanter - som mulighed for at arbejde med social kapital i praksis. Henrik Lehmann Andersen, tidligere Odense Zoo, nu Nordea-fonden, kommer med oplæg til debat.

Det er arbejdspladsen, som skal betale, så AMR skal gøre sin leder interesseret. Det kan måske gøre lederen mildere stemt, at der opfyldes et lovkrav ved at sende AMR på konferencen! Prisen er 695 kr., og tilmeldingsfristen til BrancheArbejdsmiljøRådene er torsdag 31. oktober.

Tilmeld dig her