KLS-tilbud til medlemmer - Vil du lære mere dansk 17. sept. - 17. dec.

Dansk-undervisning tilbydes igen i fagforeningen – på den ny adresse Vilhem Thomsens Allé 9 i Valby - 13 tirsdage fra kl. 16-19. Både medlemmer med dansk og anden etnisk baggrund vil nemlig godt lære mere dansk - for bedre at kunne tackle de stigende krav på jobbet til at kunne skrive og tale dansk klart og forståeligt.

Dansk-kurset starter tirsdag 17. september i FOA-huset i Valby og løber frem til tirsdag 17. december. Man skal deltage i undervisningen een gang om ugen á 3 timer fra kl. 16 - 19 13 tirsdage ialt. Kun med fri i efterårsferien, tirsdag 15. oktober.

FVU dansk-holdet afsluttes med en overkommelig prøve sidste undervisningsdag 17. december. Så deltagerne kan være stolte over at få udleveret bevis for bestået dansk-kursus.

Udbyttet af kursus skal gerne være, at deltagerne får lyst og mod til at skrive, læse og udtrykke sig mere på dansk. Større sprogfærdigheder kan hjælpe dig til at beholde jobbet i disse sparetider. Undervisningen er gratis tilbud til alle medlemmer, men der er højst plads til 15 personer på holdet.

Tilmelding - Interesserede skal tilmelde sig kurset i dansk ved senest torsdag 22. august at maile til kls@foa.dk - bare skriv dansk-kursus og dit navn, cpr.nr. og telefon-nr. Eller ring ind til fagforeningen på tlf. 46 97 15 00.

Nogle deltagere på forårets dansk-kursus hold har lyst til at fortsætte med at lære mere dansk. Og flere interesserede er velkomne, da holdet er åbent for især nye deltagere! – Men hurtig tilmelding er en fordel, for der er kun plads til 15.

Deltagernes dansk-færdigheder før kursus-start bliver testet tirsdag 3. eller 10. september, så undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt efter deltagernes behov.

- Er du eller nogle af dine kollegaer interesseret?