KLS-tilbud til medlemmer - Lær mere dansk 17. sept. - 17. dec.

Dansk-undervisning tilbydes igen i fagforeningen – på den ny adresse Vilhem Thomsens Allé 9 i Valby - 13 tirsdage fra kl. 16-19. Både medlemmer med dansk og anden etnisk baggrund vil nemlig godt lære mere dansk – Der er stadig nogle ledige pladser på holdet – Så skynd dig at tilmelde dig inden torsdag 5. september.

Dansk-kurset starter tirsdag 17. september i FOA-huset i Valby og løber frem til tirsdag 17. december. Man skal deltage i undervisningen een gang om ugen á 3 timer fra kl. 16 - 19 i alt 13 tirsdage.

FVU dansk-holdet afsluttes med en overkommelig prøve sidste undervisningsdag 17. december. Så deltagerne stolt kan få udleveret bevis for bestået dansk-kursus.

Deltagerne får lyst og mod til at skrive, læse og udtrykke sig mere og bedre på dansk. Undervisningen er gratis tilbud til alle medlemmer, men der er højst plads til 15 personer på holdet, skriver fagbladet KLS Nyt september-nr.

Tilmelding – tilmeld dig straks senest torsdag 5. september ved at maile til kls@foa.dk - bare skriv dansk-kursus, dit navn, cpr.nr. og telefon-nr. Eller ring ind til fagforeningen på tlf. 46 97 15 00.

Deltagernes dansk-færdigheder før kursus-start bliver testet tirsdag 10. september, så undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt efter deltagernes behov.

- Er du eller nogle af dine kollegaer interesseret?