KLS er utilfreds med forlig om ny overenskomst

De netop indgåede overenskomstforlig mellem kommuner, regioner og FOA gav livlig debat og en kritisk udtalelse fra de 65 tillidsvalgte, som deltog i KLS-repræsentantskabsmødet 26. februar.

KLS-formand Ellen Pedersen sagde i sit oplæg: ”Det er magre forlig på ca. 2,2 procent lønstigning, som man ikke kan garantere sikrer reallønnen i overenskomstperioden de næste to år. Men arbejdsgiverne kunne næppe presses til mere, og de fik ikke afskaffet reguleringsordningen og tryghedspuljen.”

Tillidsmand Per Christensen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i København opfordrede til i en udtalelse at anbefale medlemmerne at stemme nej: ”Overenskomstforliget er så dårligt, at vores løn falder, mens alt andet stiger.”

Bestyrelsesmedlem og køkkenmedhjælper i Albertslund, Stine Andersen ville også stemme nej til overenskomsten, ”for resultatet er for dårligt.”

Flemming Jensen, bestyrelsesmedlem og fællesTR på Centralvaskeriet Bispebjerg, var utilfreds med OK-forliget: ”Jeg vil godt i en udtalelse opfordre til at stemme nej, selv om det ikke bliver andet end en protest.”

Et beskedent flertal vedtog dog Ellens blødere forslag:

Overenskomstforliget er tyndt, siger FOA/KLS

Fagforeningen FOA/KLS vedtog denne udtalelse om overenskomstforliget på sit repræsentantskabsmøde 26. februar:

Overenskomstforliget er tyndt. Men kommunerne og regionerne kan næppe presses til et bedre resultat.

Tillidsvalgte i fagforeningen FOA/KLS opfordrer vores kollegaer, der gør rent, laver mad og vasker tøj, til at stemme – og stemme ja eller nej ud fra deres holdninger.