”Gæk, gæk, gæk – Corydon gå væk”

Et bølgende hav af plakater præget af dansk humor i kamp for den danske model: - ”Gæk, gæk, gæk – Corydon gå væk” var budskabet på mange plakater med et knækket påskeæg med finansminister Bjarne Corydon indeni. – Og det blev også råbt som kampråb mange gange under den snehvide demonstration fra Københavns Rådhusplads til Slotspladsen foran Folketinget torsdag eftermiddag 20. marts fra kl. 16-18.

Andre plakater opfordrede borgmester Mogens Ziegler, topforhandleren fra Kommunernes Landsforening, til at høre efter – men tegningen viste ham med en finger i hvert øre!

Koldfronten med sne hindrede ikke varm opbakning fra 20-30.000 demonstranter til lærernes overenskomstkamp for at hindre, at de skal undervise flere timer med mindre tid til forberedelse. Arbejdsgiverne vil helt af med arbejdstids-aftalerne på undervisningsområdet. Det vil betyde, at skolelederne får eneret på at bestemme, hvornår lærernes skal arbejde hvor længe – og der ikke er noget, som hedder og lønnes som overarbejde!

Også i landets andre større byer blev der vist opbakning fra FOA, HK, 3F, sygeplejersker, pædagoger, forældre og mange andre under parolen: Lærerne er de første – Hvem bliver de næste? I Odense hørte 6-7.000 demonstrerende Kim Larsen synge ”Det er en kold tid”. I Århus talte FOA-formand Dennis Kristensen til ca. 5.000. Mens 3-4.000 demonstrerede i Ålborg og 400 i Rønne.

”Det er et fantastisk syn at stå heroppe og se så mange af jer fylde Slotspladsen foran Folketinget. Det viser, at vi lærere ikke står alene i kampen mod finans-drengene og deres regnemodeller dér ovre i Finansministeriets røde bygning,” sagde den synligt rørte lærerformand, Anders Bondo.

”Regeringen spiller hasard med hele den offentlige sektor og den danske model. Det skal vi sammen bekæmpe. Det er utroligt, at det er en socialdemokratisk ledet regering, som fører den her politik,” sagde han til de mange tusinde demonstranters klapsalver.

Også rengøringsassistent Irene Holmstrøm, klubformand i U&U Klubben i FOA/KLS, klappede sig varm:
”Jeg støtter op om lærerne og kampen for at beholde den danske model. Det her er ikke kun et indgreb mod lærerne, men også mod os andre offentligt ansatte. Jeg håber, lærerne også møder op, hvis det bliver mig og os, der rammes næste gang. Vi havde inviteret en lærer til at komme på vores klub-generalforsamling onsdag for at fortælle om konflikten – og hvad den vil betyde også for vore rengøringsassistenter på skolerne.”

Den største faglige demonstration i 15 år var fyldt med hjemmelavede plakater og bannere, glade gensyn mellem kollegaer, og mange snakker på tværs af fag, bydele og byer.

Lockout af lærere:
• Kommunernes Landsforening varslede 28. februar lockout af cirka 50.000 folkeskolelærere og andre kommunalt ansatte lærere. Mens finansministeren varslede lockout af omkring 7.000 lærere på statens område f.eks. på friskoler, efterskoler, SOSU-skoler, VUC og AMU-centre.
• Ved en lockout vil lærerne blive udelukket fra deres arbejdsplads og ikke få løn. I stedet får de konfliktstøtte fra deres fagforening.
• Lockouten kan tidligst træde i kraft den 1. april. Forligsinstitutionen kan udsætte lockouten i to gange 14 dage og derefter i yderligere fem hverdage, hvis der er udsigt til, at der kan laves en aftale.
• Der er forhandlinger i Forligsinstitutionen for det kommunale område igen fredag 22. marts. Der er ingen tegn på, at en aftale er på vej.
• DR har fået oplyst fra centrale kilder, at regeringen direkte har lovet KL et regeringsindgreb, hvis det kommer til en lockout. Regeringen har baseret sin folkeskolereform på en afskaffelse af lærernes arbejdstidsaftale.

Lockout er et fagligt våben, som en eller flere arbejdsgivere kan anvende i en arbejds- eller overenskomst-kamp. Det engelske ord lock out betyder at lukke ude. Når en arbejdsgiver lockouter, så standser han altså arbejdet og dermed lønnen ved at hjemsende eller fyre medarbejderne.

Arbejdernes modsvar til lockout er strejken. Altså en arbejdsstandsning eller nedlæggelse af arbejdet.