FOA: – Dagpenge-forlig i den rigtige retning

Det er godt, der bliver skabt en arbejdsmarkedsydelse, så langt de fleste langtidsledige ikke mister forsørgelsesgrundlaget. Og det er godt, at finansieringen af forliget om dagpengene ikke hældes over på a-kassemedlemmerne, mener FOA.

"Dermed er pinsedagens dagpengeforlig mellem regeringen og Enhedslisten et skridt i den rigtige retning," siger FOA-formand Dennis Kristensen.

"To af de grimme tidsler er nu fjernet. Det er vi godt tilfredse med. Det offentlige pres for at få en mere fair dagpengeordning har altså givet et foreløbigt resultat. Det viser, at det nytter at sige sin mening," mener Dennis Kristensen.

FOA bryder sig dog ikke om, at forliget for eksempel gør det lidt sværere at komme i seniorjob, og at der skal gå fire måneder, før de ledige får retten til selvvalgt uddannelse.

"Sammenholdt med forbedringerne i aftalen, så skylder man at sige, at forbedringerne vejer pænt til i forhold til, hvordan sagen ellers kunne være faldet ud," mener Dennis Kristensen.

Men FOA peger også på, at det oprindelige dagpengeforlig fortsat står ved magt.

"Dagpengeperioden er stadig blevet halveret. Og optjeningsperioden er stadig fordoblet. Det er fortsat meget nødvendigt at regulere - først og fremmest reglerne for optjening af sin dagpengeret. Selv om der nu vedtages en arbejdsmarkedsydelse, så bliver titusinder fortsat ramt af 52-ugers reglen. Et skøn over FOAs knap 10.000 ledige medlemmer viser, at godt og vel halvdelen ville redde deres fulde dagpengeret, hvis man førte reglerne tilbage til kravet om 26 ugers optjening," siger Dennis Kristensen.

Han peger på, at spørgsmålet om optjeningsretten ikke bør placeres i en langsomt arbejdende kommission.

"Det er et spørgsmål om politisk vilje. Det haster med en ny løsning her. Vi har nu, siden regeringen tiltrådte, haft en stribe midlertidige løsninger. Vi ser stadig frem til den endelige løsning," siger Dennis Kristensen.

Fakta: - Redningskransen

V-K-DF-RV’s dagpengereform indfases langsommere, så den 2-årige dagpengeperiode først virker helt fra 2017. - Dermed undgår 30.000 ledige at miste dagpengene.

I overgangsfasen kan ledige få en ny arbejdsmarkedsydelse på 80 procent af dagpengene for forsørgere og 60 pct. for ikke-forsørgere.

De ledige får pligt til at modtage nyttejob på højst 20 timer om ugen.

8 ugers ekstra uddannelse til ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse.

Dagpengereformen koster 1,8 mio. kr., som skaffes fra selvvalgte kurser og danskundervisning til udlændinge.

A-kasse kontingentet berøres ikke, det slipper for at betale reformen.