Ellen: - Vi flytter til fælles FOA-hus i Valby

- Medlemmer, ikke mursten er fagforeningens fundament

Nu skal vores fagforening snart flytte – væk fra Smallegade 14 -18 på Frederiksberg og hen til Vilhelm Thomsens Alle nr. 9 i Valby.

Det var i 1981, at Smallegade 18 stod færdig til indflytning – så KLS-huset har været rammen om det faglige arbejde, møder og kurser for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer i nu over 30 år. I firserne havde KLS rigtig mange medlemmer - på et tidspunkt over 14.000 - og var den største afdeling i det daværende Dansk Kommunalarbejderforbund. Huset i Smallegade 18 var da også næsten for lille allerede, da det var færdigbygget. I starten af halvfemserne købte KLS derfor Smallegade 14, og så blev der for alvor plads til møder og kurser for tillidsvalgte og medlemmer.

Da vi i 2010 kunne se, at medlemstallet var kommet ned på ca. 4.500 erhvervsaktive medlemmer - og at flere af fagforeningens lokaler stod tomme - måtte vi begynde jagten på at finde et mindre og især billigere sted at drive fagforening. Planen blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011. Flytte-beslutningen endte med, at vi aftalte med FOA-1 i Valby, at vi køber halvdelen af deres hus på Vilhelm Thomsens Allé 9, og derfor sætter husene her i Smallegade til salg. Det har vi arbejdet på siden 2011 - og nu nærmer vi os hastigt flyttedagen, som bliver engang i løbet af september måned 2013. Der er MANGE medlemsager, maskiner og møbler at rydde op, arkivere, flytte eller fjerne her i løbet af sommeren.

Rigtig mange medlemmer, valgte og ansatte har haft gode oplevelser her i dette hus. For mange af os bliver det da vemodigt at forlade FOA/KLS-huset i Smallegade.

Men samtidig er det dejligt at tænke på, at en fagforening består af medlemmernes fællesskab for at fremme fælles faglige interesser og skabe tryghed og sikkerhed i jobbet.

Et hus, en adresse er jo blot mursten – en ramme om en del af det faglige arbejde. – Det er medlemmerne, som er det egentlige grundlag og livsindhold i en fagforening.

Og da 10.000 medlemmer har forladt fagforeningen, siden dette hus blev anskaffet for ca. 30 år siden, er det klart, at medlemmernes kontingent ikke rækker til … at fagforeningen bare bliver boende på alt for mange og dyre kvadratmeter.

Så når alt kommer til alt, så glæder jeg mig personligt til at flytte – til at få harmoni mellem indtægter og udgifter i fagforeningen. Og til at videreføre arbejdet for medlemmerne når en flittig, dygtig og engageret stab af valgte og ansatte fortsætter det faglige arbejde med base i FOA-huset på Vilhelm Thomsens Allé nr. 9 fra efteråret 2013.

Når vi er flyttet ind, vil vi invitere alle jer medlemmer til åbent hus – så alle, interesserede kan få lejlighed til at besigtige deres ”nye” fagforeningshus.

Jeg vil slutte med at ønske Jer alle en god, varm sommer og en rigtig dejlig ferie!

 

Venlig hilsen

Ellen