Debatten skal ud på arbejdspladserne

Omkring 1400 FOA-tillidsrepræsentanter var onsdag 24. april samlet i Odense for at diskutere blandt andet den danske model og overenskomstforhandlingerne

Turistbusser holder parkeret foran Congress Center i Odense. Inden for myldrer over 1.000 af FOAs tillidsrepræsentanter – mange klædt i gule veste eller grønne t-shirts med ’Er du OK?’ påtrykt.

De er her, fordi FOAs ledelse for kort tid siden inviterede dem til debat med oplæg fra blandt andre lærernes formand, Anders Bondo Christensen, og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen.

”Det er vigtigt, at vi giver de mange tillidsrepræsentanter viden og inspiration om den situation, vi står i lige nu, så de er bedre klædt på til diskussioner på deres arbejdspladser,” siger formand Dennis Kristensen til foa.dk

Diskussionen skal spredes

Hensigten med stormødet strækker sig videre end at informere. Formanden vil også gerne have medlemmernes syn på situationen frem.

”Vi vil gerne stikke termometeret ud til medlemmerne for at høre, hvad de mener. Og det kan tillidsrepræsentanterne, der er mødt frem i dag, fortælle os. Og så vil vi gerne have, at den debat, der starter i Odense i dag, spreder sig ud til alle arbejdspladserne” siger han.

Det ønske bliver opfyldt, hvis man spørger nogle af de fremmødte.

”Det har været rigtig godt at høre lærernes side af sagen. Vi har hørt så meget fra den anden side, så jeg vil helt klart tage den nye viden med mig tilbage til mine kolleger,” siger fællestillidsrepræsen-tant for PMF Fyn, Lise Lotte Nielsen.

Er det FOA-medlemmer næste gang?

På mødet talte blandt andre arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet om konflikten mellem lærerne og arbejdsgiverne. Han advarede de fremmødte om, at de kunne være de næste, fordi regeringen frem mod 2020 har lagt op til en offentlig besparelse på 12 mia. kroner.

Dennis Kristensen er nervøs for, om det kan blive realiteten i 2015, og det samme er mange af repræsentanterne, fremgik det af debatten.

Nogle opfordrede FOAs bestyrelse til at begynde forberedelserne til en eventuel konflikt næste gang, der skal forhandles overenskomst i 2015. Netop det punkt vil senere blive diskuteret i FOAs hovedbestyrelse.