Betaling for grundlovsdag 5. juni, juleaftensdag 24. december og 1. maj

Vi får i KLS hvert år spørgsmål fra medlemmer om betaling for at arbejde på søgnehelligdag og de tre dage 1. maj, juleaftensdag 24. december og grundlovsdag 5. juni efter kl. 12.00.

Vi vil her beskrive, hvilken betaling medarbejdere har krav på, når man arbejder 1. maj, juleaftensdag eller grundlovsdag efter kl. 12 - og er ansat på overenskomst nr. 41.41 som ikke-faglært (køkkenmedhjælper, husassistent eller rengøringsassistent).

Reglen er, at man på disse dage aflønnes præcis som for de ”rigtige” søgnehelligdage”. En søgnehelligdag er en helligdag, som falder på en hverdag. Det gamle ord for hverdag, søgnedag betyder alle ugens dage undtagen søndag – den er jo hellig! Falder en søgnehelligdag, juleaftensdag, 1. maj eller grundlovsdag på en søndag – så er der ingen ekstra betaling udover normalt søndagstillæg.

1) Dagområdet: Overenskomsten ’Arbejdstid m.v. for ansatte beskæftiget på dagområdet’ handler om medarbejdere på skoler, i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, kontorer, kantiner og rådhuse m.m.

Derudover skal de arbejdspladser også høre til i en af følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Hvis man f.eks. er ansat på en daginstitution - og man altid arbejder fra mandag til fredag – har man ret til fri med løn den 1. maj, 24. december og grundlovsdag 5. juni efter kl.12.00.

Hvis man skal arbejde på en søgnehelligdag, f.eks. 1. maj – så har man ret til et søn- og helligdags-tillæg på 55,59 kr. pr. time + en erstatningsfridag.

Hvis søgnehelligdagen falder på en vagtlistefridag – har man ret til en erstatningsfridag. Så hvis man har vagtlistefri onsdag 1. maj – har man ret til en erstatningsfridag, da man ikke kan holde almindelig vagtlistefridag og helligdagsfri på en gang. Dette sker for de fleste ansatte på dagområdet de år, hvor søgnehelligdage eller 1. maj falder på en lørdag – som jo er en hverdag.

Hvis søgnehelligdagen falder på en vagtlistefridag - og man alligevel bliver indkaldt til at arbejde - så skal man have overarbejdsbetaling for arbejdet, d.v.s. løn for timerne + 100 %. Afregning kan ske i form af betaling eller afspadsering. Hvis man f.eks. har arbejdet ekstra i 6 timer nytårsdag, så skal man enten have betaling for 12 timer – eller 12 timer til afspadsering.

2) Kommunerne på døgnområdet – dækkes af overenskomsten ”Arbejdstidsaftalen for ansatte i kommunernes ældre- sundheds- og handicapområde, kostproduktion m.v.”

Hovedreglen er også her, at man har ret til fri med løn på alle de rigtige søgnehelligdage - samt på 1. maj og juleaftensdag og grundlovsdag fra kl. 12-24.

Hvis man skal arbejde disse dage, skal man have +50 % af lønnen pr. arbejdstime samt et andet fridøgn.
Hvis helligdagen falder på ens fridøgn, har man ret til et andet fridøgn med løn i stedet for.

3) Regionerne på døgnområdet - gælder fortrinsvis hospitaler og døgninstitutioner:

På en søgnehelligdag fritages den ansatte for tjeneste. – Man kan holde fri med løn på dagen, eller - hvis man skal arbejde - får man et tillæg på 50 % af timelønnen pr. arbejdstime + en erstatningsfridag (et andet fridøgn). Hvis søgnehelligdagen falder på et ugentligt fridøgn, skal man have en erstatningsfridag med løn.

På 1. maj fra dagtjenestens begyndelse til kl. 24 og nytårsaftensdag fra kl. 12-24 – har man i størst muligt omfang ret til fri. Hvis man dog skal arbejde, har man ret til søndagstillæg på 42 % af timelønnen pr. arbejdstime, men ingen erstatningsfrihed.
Juleaftensdag betales som for en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse – altså et tillæg på 50 % og en erstatningsfridag.

Der er ingen ekstrabetaling for arbejde på grundlovsdag 5. juni.

4) Følgende andre regler gælder i Regionerne på dagområdet, f.eks. skoler, daginstitutioner og regionsgårde, øvrige administrationsbygninger m.m.:

Hvis man skal arbejde på en søgnehelligdag, så får man et tillæg på 50 % af timelønnen pr. arbejdstime + en erstatningsfridag. Hvis søgnehelligdag falder på et fridøgn, har man ret til erstatningsfri.

1. maj kl. 12-24 og nytårsaftensdag fra kl. 12-24 har man ret til at holde fri. Hvis man alligevel skal arbejde, har man ret til søndagstillæg på 56,17 kr. pr. time.

Grundlovsdag kl. 12-24 er der ret til frihed med løn. Hvis man alligevel skal arbejde, skal man have et tillæg på 50 % og erstatningsfrihed med det antal timer, man har arbejdet mellem kl. 12 - 24.

Juleaftensdag sidestilles med en søgnehelligdag.

 

Det er rigtig mange regler. Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for dig - og hvad de betyder - så ring gerne til KLS, så vi kan hjælpe.

 

Venlig hilsen

FOA/KLS - Mimi Bargejani og Ellen Pedersen