25 trivselsagenter hjælper kollegaer på Glostrup Hospital

Før formanden for KLS-Arbejdsmiljøudvalget, Per Kristensen, overrakte Arbejdsmiljøpris 2013 til fællestillidsrepræsentant Lone Hansen og de seks andre fremmødte hospitalsmedhjælpere og serviceassistenter fra Glostrup Hospital, gav han dem store roser:

– Det er usædvanligt, at I har uddannet 25 kollegaer som trivselsagenter til at hjælpe kollegaer, der har ondt eller en dårlig dag.

- I har også gjort en stor indsats for, at jeres kollegaer skal få mindre ondt i ryggen af at gøre rent og tilberede mad. Vi i KLS arbejdsmiljøudvalget er imponerede over jeres brede indsats på både de psykiske, fysiske og ergonomiske områder, sagde Per Kristensen.

Og så blev der klappet, mens de syv hospitalsmedhjælpere og serviceassistenter fik overrakt flotte blomsterbuketter og Arbejdsmiljøpris 2013 på i alt 5.000 kr.

Gode råd fra ryg-professor og ergonomi-tjek

Lone takkede og delte ud af deres nyttige erfaringer:

- De 25 kollegaer, vi har uddannet som trivselsagenter, er altid parat til at hjælpe en kollega - som er ked af det, ikke kan klare dagen, har ondt – med gode råd og vejledning, så dagen kan hænge bedre sammen. Det har hjulpet meget på humør, samarbejde og arbejdsmiljøet. For vi véd jo, at vi hele tiden skal løbe hurtigere og mangler vikarer, der er sygdom og ferie.

- Vi har fået gode råd af en ryg-professor til at bruge kroppen fornuftigt. Vi organiserer arbejdet, så kroppen bruges mest hensigtsmæssigt - og ingen belastes for hårdt, eensidigt eller for længe ad gangen. Det har mindsket nedslidningen og givet meget lavt sygefravær.

- Vi laver ergonomi-runder, hvor vi går rundt og kigger på vores kollegaers vogne, redskaber, fodtøj, holdninger osv. – Ligesom ryg-øvelser tre gange om ugen sammen med opskuring og polering af gulvene har gjort det nemmere for os at gøre rent uden at få ondt i ryggen.

- Også i køkkenet søger de at bruge redskaber på en bedre måde. F.eks. hvordan man skal holde øser og røre i gryderne uden at få ondt. De erfaringer skal bruges videre på andre hospitaler.

- Masser af kurser, vi har fået i 2012, gør vores arbejde i rengøringen nemmere. Alle vores kollegaer er blevet screenet, så de véd, hvad de mangler for at være hospitalsmedhjælpere i top med en bedre hverdag. Vi kan mærke, at alle vores redskaber er blevet opkvalificeret til det bedst mulige, sagde Lone Hansen.

- Tusind tak for KLS Arbejdsmiljøprisen 2013, den er vi meget glad for!