12.700 har mistet deres dagpenge

– Kun hver 10. finder job

12.742 ledige danskere har mistet retten til at få dagpenge, siden dagpengereformen trådte i kraft 1. januar 2013.

Med tre måneder tilbage af første halvår 2013 ser det ud til, at ca. 23.000 arbejdsløse vil ryge ud af dagpengesystemet frem til sommer, vurderer Vernes Sand Kirk, direktør i A-kassernes Samvirke:

- Men så er der alle de, som falder ud efter 1. juli. Med dem kommer vi nok op på 30.000 dagpengetabere i alt i år.

Det er ledige i alle brancher, som risikerer at ryge ud over kanten. Men især ældre ufaglærte og faglærte på det private område. Hver femte, der ryger ud, er over 55 år, siger Verner Sand Kirk.

Alene i marts er 3.021 ledige sendt ud af dagpenge-systemet.

Kun hver 10. af de udfaldne fik job

For første gang viser tal, hvad der sker med de arbejdsløse, som falder ud af dagpengesystemet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har ud fra indberetninger fra a-kasserne gennemgået forløbet for de 5.068 ledige, som faldt ud af dagpengesystemet i januar i år.

42 procent kom på den særlige kontanthjælp med uddannelsesstøtte. Tilbuddet om den midlertidige uddannelsesordning gælder kun i et halvt år.

Hver femte af dagpenge-taberne kan Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke finde ud af, hvad de lever af – for de har hverken opgivet nogen løn eller nogen offentlig ydelse.

Opgørelsen viser også, at hver 10. af dagpengetaberne har fundet et eller andet arbejde. Mens andre 10 procent er faldet ned på ordinær kontanthjælp.

4½ procent er på seniorjob, mens 3½ pct. er gået på efterløn.

400 FOA-medlemmer faldt ud i januar og februar

I januar og februar har over 400 FOA-medlemmer mistet retten til dagpenge. Af dem modtager kun lidt under 200 uddannelsesydelse.

Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at FOA har en af de laveste andele af udfaldne medlemmer, der modtager den særlige uddannelsesydelse i 26 uger - sammenlignet med andre a-kasser.