KLS-tilbud til medlemmer - Vil du lære mere dansk 8. januar - 23. april ?

Dansk-undervisning tilbydes igen i fagforeningen hver tirsdag fra kl. 16-19. Både medlemmer med dansk og anden etnisk baggrund vil nemlig godt lære mere dansk - for bedre at kunne tackle de stigende krav på jobbet til at kunne skrive og tale dansk klart og forståeligt.

Dansk-undervisningen starter i KLS-huset tirsdag 8. januar og løber frem til tirsdag 23. april. Man skal deltage i undervisningen een gang om ugen á 3 timer tirsdag fra kl. 16 -19 i 12 uger alt i alt. Lige undtagen i vinterferien i uge 8 midt i februar samt i påskeferien sidst i marts. Dansk-kurset afsluttes med en overkommelig prøve den sidste undervisningsgang 23. april. Så kursus-deltagerne kan være stolte over at få udleveret bevis for bestået dansk-kursus.

Udbyttet af kursus skal gerne være, at deltagerne får lyst og mod til at skrive, læse og udtrykke sig mere på dansk. Større sprogfærdigheder kan hjælpe dig til at beholde jobbet i disse sparetider. Undervisningen er gratis og et tilbud til alle medlemmer, men der er højst plads til 12 personer på hvert hold.

Tilmelding - Interesserede kan nemt tilmelde sig kurset i dansk ved senest torsdag 3. januar at maile til kls@foa.dk - bare skriv dansk-kursus og dit navn, cpr.nr. og telefon-nr. Eller ring ind til fagforeningen på tlf. 46 97 15 00 og oplys dit navn, cpr.nr. og telefon-nr.

Flere af deltagerne på efterårets dansk-kursus hold har lyst til at fortsætte med at lære mere dansk. Og flere interesserede er velkomne, da holdet er åbent for nye deltagere! – Men hurtig tilmelding er en fordel, for der er kun 12 pladser på holdet. Deltagernes dansk-færdigheder bliver testet før kursus-start, så undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt.

- Så vær rar at høre om nogle af dine kollegaer er interesseret, ik'? - På forhånd tak for hjælpen.