Vi accepterer ikke laveste pris som kriterium for Københavns udlicitering

Peter Kay Mortensen indgik og underskrev den kommunalpolitiske aftale med nuværende overborgmester Frank Jensen og SFs og Enhedslistens borgmestre en måned før sidste kommunalvalg i 2009. At mindske udlicitering i Købehavns Kommune var en vigtig del af aftalen, som gav arbejderstemmer og støtte til S, SF og Ehl.

Hvad siger LO Storkøbenhavns formand så nu til, at overborgmester Frank Jensen vil gennemføre Danmarkshistoriens største udlicitering – hen over hovedet på medarbejdere og tillidsfolk?

Noget er gået helt galt

- Udbuddet af rengøringsopgaver i KUF og BUF er resultat af Københavns udbudsstrategi, som blev vedtaget 18. nov. 2010 af alle partierne i Borgerrepræsentationen. Hverken de politiske partier eller de faglige organisationer har været opmærksomme på den udbudsstrategi fra kommunen. Og vi er ikke blevet informeret, siger Peter Kay.

- Først nu når udliciteringen ruller ud, kommer faglig sekretær Caja Bruhn fra 3F og næstformand Mimi Bargejani fra FOA/KLS og protesterer over Københavns planer om at udbyde rengøringsjob m.v. billigst muligt til private firmaer. - Noget er altså gået helt galt i kommunikationen.

Peter Kay har viderebragt de 10 kritiske spørgsmål og kommentarer fra 3F og FOA/KLS til overborgmesteren og forvaltningen. Han forventer, at alle forholder sig til kritikken og søger løsninger på et fællesmøde.

-Jeg har sagt til Frank Jensen: – Vi vil under ingen omstændigheder acceptere laveste pris som udliciterings-kriterium, understreger Peter Kay Mortensen, formand for LO Storkøbenhavn.

For vi har set for mange eksempler på, hvordan private dumping-firmaer i Storkøbenhavn og senest i Fredensborg har brugt underbetalende underleverandører, som også benytter sig af uorganiserede arbejdere. – Det vil vi kraftædeme’ ikke se her!

Uddannelse og kvalitetsløft bedre end udlicitering

Københavns Kommune kan være bedre tjent med at beholde rengøring og andre serviceopgaver i eget regi, vurderer Peter Kay.

- Ved uddannelse og kvalitetsløft kan der hentes væsentligt større økonomiske fordele - end ved at udlicitere til private firmaer. Det viser den seneste rapport fra Anvendt KommunalForskning jo også. De har undersøgt de seneste 10 års udliciteringer – uden at kunne finde dokumentation for, at private firmaer gør det bedre og billigere for kommunerne!

Stor udbudspakke er ISS-ønske

ISS har de seneste år sendt signal om, at de ikke kan tjene penge nok på enkelte udbud. De vil have store, samlede udbuds-forretninger – såkaldt facility management.

’Regnedrengene’ i Økonomiforvaltningen under overborgmester Frank Jensen er i gang med at køre facility management ind igennem alle forvaltninger i Københavns Kommune – hvis de får deres vilje?

- Det handler om bedre ledelse, mere end at kommunen konkurrence-udsætter. Hvis denne her konkurrence-udsættelse er Københavns bedste bud, så ser det for sløjt ud, mener Peter Kay.

- Jeg synes hellere, København skal bruge de mange millioner kr. – der går til konsulenter og administrative chefer i udbudsprocesserne – på at uddanne lederne og medarbejderne til også at levere bedre service til borgerne. Det kan bedre betale sig! siger LO-formanden.