Stop masseudliciteringen

6 fagforeninger kritiserer Børne- og Ungdoms-forvaltningens pilotudbud

Seks FOA og 3F fagforeninger + to af medarbejdernes fællestillidsrepræsentanter og en arbejdsmiljø-repræsentant rejser 39 konkrete kritik-punkter af den hidtidige plan og proces med at gennemføre pilot-udbud af rengøringen i Københavns Kommunes Børne og Ungdomsforvaltning.

De 11 medlemmer i Børne og Ungdomsudvalget modtog de tre siders kommentarer dagen før sagen skulle behandles på udvalgsmødet onsdag 8. maj. Flere har meldt tilbage, at de var glade for de konkrete, kritiske oplysninger – og at de ville tage dem op i udvalgets behandling af udliciteringen af rengøringsassistenter, gårdmænd m.fl.

Hvis det lykkes Københavns Kommune at gennemføre sin udbudsstrategi for over tusind job det kommende 1½ år, vil det være Danmarkshistoriens største udlicitering.