Socialdemokraterne og de borgerlige vil udlicitere

De fleste politikere tog imod løbesedlen og ville godt høre, hvorfor det er så vigtigt for FOA og 3F medarbejderne sammen at demonstrere mod udliciteringens optrappede arbejdstempo.

Men de borgerlige politikere fra Venstre, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti stod fast på, at udbud af rengøringen m.v. til private firmaer skal afprøves. De private rengøringsfirmaer ISS, Forenede Rengøring og Alliance+ skønnes at kunne gøre arbejdet billigere til laveste pris og højere arbejdstakt. Så kommunen gerne skal kunne spare nogle millioner kr.

Som Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkepartis gruppeformand, begrundede det:

”De fleste vil hellere arbejde i private firmaer, for der er bedre ledelse. Hvorfor skulle det ikke også gælde for rengøring?”

Socialdemokraternes gruppeformænd Susan Hedlund og Jesper Christensen er enig med FOA og 3F i, at udlicitering ikke er et columbusæg, der løser alle problemer:

”Hvis der er konkrete problemer i forhold til et udbud af rengøringen på Kultur- og Fritidsforvaltningens område, så skal vi selvfølgelig tage det alvorligt. Så må vi tage stilling til, hvad der skal gøres, herunder om udbuddet skal bremses, siger Susan Hedlund.

Resultatet kun halv indrømmelse

Borgerrepræsentation besluttede torsdag aften, at det i sidste ende bliver Kultur- og Fritidsudvalget, som skal tage stilling til, om rengøringen af blandt andet kulturhuse, biblioteker og muséer skal udliciteres.

Samtidig er forvaltningen blevet bedt om at belyse konsekvenserne af en udlicitering for arbejdsmiljøet og for kvaliteten i opgaveløsningen. Vurderingen af det vil indgå i udvalgets stillingtagen til sagen.

Dermed er afgørelsen i det kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt rengøringen skal udliciteres, flyttet fra forvaltningen og over til politikerne på Københavns Rådhus. Og det er fornuftigt, mener Socialdemokraterne, der havde stillet forslaget, som blev enstemmigt vedtaget.

Udbudsstrategi ændres

SF og Enhedslisten havde stillet forslag om helt at stoppe udbuddet af rengøringen, men det kunne der ikke samles flertal for. Til gengæld fik de to partier vedtaget et forslag om, at kommunens udbudsstrategi fremover bliver ændret, så større udbud fast forelægges til politisk behandling.

”Det er ærgerligt, at vi ikke kunne få flertal for helt at standse det her udbud. For der er kommet meget kritik, som vi synes, man skulle have lyttet til. Men godt der nu kommer en politisk stillingtagen. Og jeg ser frem til, at vi får vedtaget en ny udbudsstrategi, der lægger op til, at kommunen skal tage et større ansvar for selv at løse sine opgaver,” siger SF’s politiske ordfører på Københavns Rådhus, Peter Thiele til KL’s hjemmeside.