Rengøringsanalyse i Gladsaxe Kommune

Analysen af rengøringen giver rigtig flotte karakterer til Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, GKR - både for arbejdsmiljø, personalepolitik, god kvalitet samt uddannelse af medarbejderne til serviceassistenter og rengøringsteknikere.

Men der skal spares - Byrådet har besluttet, at rengøringen skal spare 5 procent henover 2012 og 2013. Men der er altså 2 år til at få lavet nye rengøringsplaner. TR håber, at naturlig afgang vil betyde, at ingen skal miste deres arbejde i forbindelse med besparelsen.