Rekord - 11 skriftlige afstemninger på generalforsamlingen

Fagforeningens generalforsamling 17. april i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre blev en øvelse for de 115 deltagere i at skrive navnet på deres foretrukne blandt de syv kandidater til bestyrelsen

11 stemmerunder blev det til, før KLS-medlemmerne havde fundet frem til, hvilke fire tillidsfolk der skal ind og gøre en forskel i fagforeningens bestyrelse i de kommende år. Men de nye navne vender vi tilbage til. For generalforsamlingen startede med et postkort!

Formand for Arbejdsmiljøudvalget Per Kristensen havde nemlig fået et postkort fra Lobos med græsk frimærke på og teksten: ”Kære Per. Jeg er så spændt på, om jeg får Arbejdsmiljøprisen, når vi mødes til generalforsamlingen den 17. april. Venlig hilsen Edith.”

-Er du her i dag, Edith? spurgte Per. Eller er der nogen af jer, som kender den Edith?

Men da ingen kendte Edith, og der ikke var andre kandidater, ja, så kunne fagforeningens Arbejdsmiljøpris 2012 på 5.000 kr. ikke blive uddelt.

Krisen sparer velfærden væk

-KLS-medlemmer oplever den fortsatte krise på egen krop, de skal løbe så stærkt på jobbet, at det er svært at bevare helbredet. Banker og kapital har skabt krisen, men det er alle de lønmodtagere, som ikke har tjent på krisen eller været med til festen - som nu skal betale for den, sagde formand Ellen i beretningen.

Antallet af ledige FOA-medlemmer er mere end firedoblet siden sommeren 2008. Hver 14. KLSer er nu ledig, svarende til 340 medlemmer.

-Statsminister Helle Thorning og udenrigsminister Villy Søvndal siger, vi skal forberede os på krise og sparetider i de kommende otte år. Vi skal spare for at bevare velfærden. Men når vi så har sparet frem til år 2020 – er der så noget velfærd tilbage?

-Uddannelse kan give tryghed i en vanskelig job-tid. KLS har det seneste år tilbudt forberedende voksenundervisning i dansk, som rigtig mange medlemmer har været glade for, nævnte Ellen.

KLS tvunget på sparegrisen

Færre medlemmer og kontingentindtægter presser fagforeningens økonomi.

-Vi er derfor ved at finde et billigere sted at bo. Vi har nu fået lavet tegningerne på en ombygning af halvdelen af FOA-1’s ejendom i Valby. Vi sætter KLS-huset i Smallegade til salg, oplyste Ellen.

-Men vi bliver nødt til at spare flere penge. Derfor foreslår en enig bestyrelse, at den faglige sekretærpost i KLS nedlægges. Og at vi midlertidigt ansætter en medarbejder til at varetage nogle af opgaverne, ud fra hvad vi har råd til.

-Det kan vi nemmere beslutte nu, fordi Hanne Glatter har valgt at trække sig fra posten som faglig sekretær på grund af sygdom, sagde Ellen.

Efter et par spørgsmål om sygdom og pension blev beretningen vedtaget med klapsalver.

Regnskab med røde tal

I sin gennemgang af regnskabet på ’overhead’-storskærm oplyste næstformand Mimi Bargejani, at kontingentindtægterne på lidt over 9 mio. kr. var lidt mindre end i 2010.

-Da vi har sænket mange udgifter, er underskuddet før skat på 700.000 kr. Det er mindre end sidste år. Men hvis vi ikke gør mere ved det fortsatte underskud, må vi dreje nøglen om på KLS i løbet af nogle år. Sammenflytning med FOA-1 kan spare mindst 300.000 kr., sagde Mimi.

Regnskabet blev også vedtaget med klapsalver.

Og så blev de indkomne forslag vedtaget eenstemmigt: – Faglig sekretær posten nedlægges. Og medlemmer kan også få støtte fra fys-fonden til behandling hos tilskudsberettiget kiropraktor.