Private firmaer gør ikke billigere og bedre rent end kommunerne

Der er ingen dokumentation for, at private firmaer leverer bedre og billigere velfærdsydelser end det offentlige, viser ny forskningsrapport

Når man ser på økonomi, kvalitet og tilfredshed blandt brugere og medarbejdere, er der ingen dokumentation for – at private firmaer gør det bedre end kommunerne. Det fastslår en ny rapport fra Anvendt Kommunalforskning. AKF regnes for at være yderst pålidelig som forskningsinstitut tæt på Kommunernes Landsforening.

”Det er en overaskende konklusion, som punkterer forestillingen om, at den private sektor er langt mere effektiv end den offentlige,” siger direktør i AKF, Mette Weir til Berlingske.

AKF-analysens konklusioner

AKF-analysen konkluderer bl.a. i disse citater fra AKF-hjemmesiden, at:

• De gennemførte undersøgelser af udbud er af temmelig ringe kvalitet.

• Besparelserne er forholdsvis små på et teknisk område som rengøring.

• Det er ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, om kvalitets-niveauet er det samme efter en udlicitering - og om besparelser sker på bekostning af forringelser i kvaliteten

• Mange studier medregner ikke i tilstrækkeligt omfang omkostningerne til gennemførelse og kontrol af udbudsforretninger.

• De relative fordele ved brug af private aktører svinder over tid. Det kan skyldes, at de private bliver mere realistiske i deres prissætning over tid, men også at de offentlige aktører øger effektiviteten over tid, og måske særligt efter konkurrenceudsættelse og udlicitering. Derved kan dokumenterede besparelsesgevinster aftage ved gentagne udbudsforretninger på et område.

”Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver – en forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser 2000-2011” - /AKF-rapport 2012