PenSam - din pensionskasse er nu 3. bedst

Kære medlemmer

PenSam har haft nogle år med dårlige afkast = forretning af jer kunders pensionspenge. Men det har PenSam gjort noget ved - så kundernes pensionsindbetalinger bliver forrentet væsentligt bedre nu. I første halvår af 2012 har PenSam et afkast på 6,8 procent samlet set - det er 3. bedste resultat, når vi sammenligner med de andre pensionsselskaber i Danmark.

Det blev oplyst til Forbrugergruppen for Kost og Service-sektoren i PenSam, da de nyvalgte repræsentanter holdt deres første årsmøde 1. oktober, fortæller KLS-næstformand Mimi Bargejani.

Her besluttede de - ikke at udvide antallet af de 22 sygdomme i gruppeforsikringen ”visse kritiske syg-domme”, som man kan få dækning for, hvis man er så uheldig at blive ramt af en af dem.

De besluttede også, at PenSam skal kigge på, om der skal ændres på standard-dækningen for den førtids-pension, som gælder i Fleksion – set i forhold til hvordan ens pensionspenge bliver brugt til at betale for de forskellige dele af vores pensionsordning.

Kunder optaget i pensionsordningen før 30. juni 1999 blev optaget på Tradition, mens kunder der er optaget efter 1. juli 1999 alle er optaget i Fleksion. Alle Tradition-kunder kan i dag blive flyttet til Fleksion, hvis de ønsker det – men kontakt PenSam og få en individuel rådgivning om det kan svare sig for dig … før beslutningen tages.

Vores pension består jo dels af en alderspension dels af forskellige obligatoriske gruppeforsikringer, og dertil kan kunderne på Fleksion vælge nogle individuelle pensioner såsom børnepension. Forbrugergruppen har besluttet, at der skal kigges på, om der skal ændres på sammensætningen afhængig af alder, altså om pensionspengene - der bliver sat ind på jeres konto - skal fordeles på en anden måde i fremtiden.

De besluttede også, at man ikke kan genkøbe eller hæve sin alderspension før tid - med mindre man skal emigrere til udlandet, eller man har under 50.000 kr. opsparet på alderspensionen. Det betyder blandt andet, at hvis din alderspension er større end 50.000 kr., kan du ikke blive tvunget til at hæve din alders-pension og leve af den, hvis du er så uheldig at havde været på kontanthjælp i mere end 6 måneder.

Alderspensionen skulle jo meget gerne være et godt supplement til vores folkepension - når vi forlader arbejdsmarkedet!

På mødet blev der også talt meget om selve PenSam og al den negative omtale, der har været af pensionsselskabet i diverse aviser og TV kanaler.

Nogle kunder har ikke kunnet få en oversigt over deres pensions-indbetalinger igennem flere år. PenSam er gået over til et nyt IT-system, der på nogle områder volder dem problemer, som der stadig arbejdes med at få løst. PenSam har dog lovet, at alle kunderne i år vil få en oversigt tilsendt inden årets udgang. - Også de kunder, der tidligere har haft problemer med at få en automatisk oversigt, vil modtage en - om den så skal udarbejdes manuelt til kunden.

Problemet har ramt ca. 3,5 % af kunderne, og jeg er selv en af dem. – Så jeg kender derfor godt til frustrationen over ikke at få oversigten tilsendt automatisk. – Men samtidig vil jeg berolige alle med, at ens pensionspenge på ingen måder er blevet væk eller forsvundet, og at de også bliver forrentet på samme måde som alle de andre kunders pensionspenge.

Hvis I har generelle spørgsmål til jeres pensionsordning, er I meget velkommen til at kontakte mig for en yderligere snak om den. Ellers kan man som kunde altid kontakte PenSam og få en personlig snak om sin individuelle pension.

Hold gerne øje med KLS-hjemmesiden her, hvor vi løbende vil lægge information samt nyheder ud om PenSam. – Jeres pensionskasse forvalter jo en stor del af jeres løn gennem årene, idet pensionen er lig med over 12½ procent af jeres LØN!

 

Mimi Bargejani