Over 1000 rengøringsassistenter og specialarbejdere trues fortsat på jobbet i København

København er i fuld gang med at udbyde rengøringen af byens biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg og museer under Kultur & Fritidsforvaltningen. Det kan koste over 100 rengøringsassistenter og specialarbejdere deres kommunale job.

Også Børne og Ungdomsforvaltningen er gået i gang med at prøve udbud af rengøringen til private firmaer – startende med et pilotprojekt især på nybyggede skoler og institutioner. Samtidig vil BUF med en ny ’budgetmodel’ spare ca. 5 mio. på rengøringen + 5 mio. på gårdmænd. I alt kan flere hundrede medarbejdere her miste deres job ca. 1. januar 2013 og ryge over i et privat firma…!

Det afgør politikerne i Børne og Ungdoms Udvalget efter sommerferien.

Endelig har kommunen lagt planer for ’facility management’ – en omfattende pakkeløsning til et stort rengørings- og servicefirma, som skal kunne stå for rengøring, tekniske opgaver, service m.m. - Det vil kunne komme til at omfatte 1.200 -1.500 medarbejderes job! Det forslag behandler ØK-udvalget nok i juni.

– Vi arbejder på højtryk i KLS sammen med 3F og fællestillidsfolk for at presse politikerne til at stoppe Københavns udsalg af medarbejdere til private firmaer – hvor man skal gøre en tredjedel mere rent hver time, understreger Mimi Bargejani, næstformand i FOA/KLS.

To måneds indsats med analyser, dokumentation og fagligt pres på politikere og forvaltningerne - kulminerende med 200 fagliges demonstration med mopper og rengøringsvogne torsdag 31. maj ved Rådhusets bagindgang - har fået SF + Enhedslisten til at foreslå stop for masseudliciteringerne. Men det forslag blev stemt ned i Borgerrepræsentationen torsdag aften den 31. maj. Derimod blev forslaget fra Socialdemokraterne og SF - om at udbuds-processen skal diskuteres og behandles af politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget - vedtaget.

Kom derfor til vores faglige markering tirsdag 26. juni kl. 15.15-16 - og pres politikerne før mødet hvor Kultur og Fritids-udvalgets 11 medlemmer tager stilling til, om den truende udlicitering fortsat skal føres ud i livet.

Følg med i de seneste oplysninger her på hjemmesiden kls@foa.dk