Ondt i arbejdsmiljøet

Erhvervsrengøring er typisk kendetegnet ved snævre arbejdsfunktioner, lav status og løn samt få uddannelses-traditioner og slidsomt arbejde.

Og ved udlicitering - hvor arbejdstakten bliver væsentligt forhøjet - kommer konsekvensen til at vise sig i form af: *nedslidning, *stor personaleomsætning og *over-risiko for førtidspensionering*. Der eksisterer faktisk efterhånden en omfattende forskningsbaseret dokumentation af arbejdsmiljø-problemerne i rengøringsbranchen (f.eks. Vinzents 2000).

Ved udlicitering bliver uddannelsesmulighederne taget fra os

Vi er en gruppe, som har brug for bredere jobfunktioner - for ved at integrere andre serviceopgaver vil det give os mere variation i arbejdsopgaverne. Altså give os mindre ensidigt, gentaget arbejde. Det mindsker sygefraværet, vores arbejdsmiljø bliver bedre, og samtidig kan det fastholde personalet.

Erfaringer med udliciteringer af rengøringsydelser peger på, at der forventes store besparelser. I praksis betyder det, at tempoet stiger og rengøringsområderne bliver større. - Så der ikke bliver tid til de brede serviceopgaver … lave kaffe, vande blomster samt være den ekstra hånd i dagligdagen, når det hele brænder på eller en pædagogisk medarbejder er syg.

Ved udlicitering er rengøringspersonalet ikke længere en del af den arbejdsplads, de gør rent på. Det kan betyde, at det bliver vanskeligere at få adgang til oplysninger og og følge med i og være en del af, hvad der sker på arbejdspladsen. Det gør det vanskeligt for os - som er uddannet som faglært serviceassistent - da vores brede uddannelse ikke kan bruges.

Eller skal det måske komme til at koste ekstra … at bruge vores erfaringer som ekstra ydelser?

 

Hilsener
Charlotte Nonboe
Arbejdsmiljørepræsentant i børneinstitutionen Absalonshave på Vesterbro