OK-13 overblik - 800.000 skal have ny overenskomst - sådan sker det

De mere end 800.000 offentligt ansatte skal have nye overenskomster. De nuværende aftaler udløber 1. april, så allerede nu er forhandlingerne så småt begyndt.

Her kan du se nøglepersonerne og tidsplanens vigtigste datoer på de tre offentlige områder – kommuner, regioner og staten - som Ugebrevet A4 har opgjort det. 

De kommunalt ansatte:

De 500.000 kommunalt ansatte er samlet i forhandlingskartellet KTO, hvor lærernes formand Anders Bondo Christensen er formand og topforhandler. De største faggrupper er lærere, sosu-ansatte, pædagoger og kontoransatte.

Modparten er Kommunernes Landsforening, hvor borgmester Michael Ziegler fra Høje Taastrup er topforhandler. 

De regionalt ansatte:

De 117.000 ansatte i regionerne (målt i årsværk) er opdelt i fire forhandlingsfællesskaber (med topforhandleren nævnt i parentes):

Sundhedskartellet (sygeplejerskernes formand Grethe Christensen). Akademikernes Centralorganisation, AC (formand Erik Jylling). KTO (lærerformand Anders Bondo Christensen). Endelig forhandler FOA for sig selv med Dennis Kristensen som topforhandler.

Modparten er Danske Regioner, hvor Jens Stenbæk er topforhandler. 

Tidsplanen

7. december - mødtes topforhandlerne fra KL + KTO og Regionerne + de 4 første gang og udvekslede krav.

15. februar – tredje og sidste forhandlingsmøde mellem KL og KTO, hvor de centrale punkter i de nye overenskomster forventes at være på plads. Danske Regioner afslutter med henholdsvis Sundhedskartellet, AC, KTO og FOA en uge senere den 22. februar. Herefter udestår forhandlinger om særlige aftaler med de enkelte fagforeninger.

28. februar - skal alle forhandlinger med de kommunalt og regionalt ansatte være afsluttet. Hvis de ikke er blevet enige, kan der varsles konflikt med start 1. april, hvor de nuværende overens-komster udløber. Så vil forhandlingerne blive overtaget af Forligsmanden, der skal hjælpe parterne til at blive enige.

1. april - De nuværende overenskomster udløber. En eventuel konflikt kan begynde her, hvis parterne ikke er blevet enige. Forligsmanden vil dog nok udskyde den i op til fire uger. 

De statsansatte:

Langt de fleste af de cirka 180.000 statsansatte (målt i årsværk) forhandler via forhandlingskartellet CFU, hvor formanden for Hærens Konstabel- og Korporal-Forening, Flemming Vinther, er topforhandler.

Modparten er Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet med finansminister Bjarne Corydon i spidsen.

17. december - CFU mødtes med Bjarne Corydon for at udveksle krav.

8. februar - Her sigter Finansministeriet på at være først færdig med forhandlingerne med CFU. Herefter mangler enkeltstående emner, der skal forhandles med de enkelte fagforeninger.

1. april - De nuværende overenskomster udløber. En eventuel konflikt kan begynde her, hvis parterne ikke er blevet enige. Forligsmanden har dog mulighed for at udskyde den i op til fire uger.

Læs mere om overenskomstforhandlingerne i OK13-temaet her på foa.dk