Kun konfliktstøtte til – organiserede KLSere indmeldt før 1. januar !

Vi vil bede tillidsvalgte og alle andre KLSere gøre det helt klart for jeres kollegaer:

For alle de ansatte kollegaer der gør rent, laver mad eller vasker tøj på jeres arbejdsplads - men ikke er med i FOA/KLS - så er 1. januar 2013 sidste frist for at blive medlem. – Hvis man altså vil kunne modtage strejke-understøttelse under en evt. konflikt i forbindelse med Overenskomst-13.

Udbetaling af konflikt-understøttelse er også klart betinget af, at forfaldent kontingent er betalt.

Overenskomst-forhandlingerne handler jo bl.a. om øget tryghed, færre seniordage og arbejds-givernes mulighed for at fyre medarbejdere, der i dag nyder beskyttelse som tillidsvalgte.

- Med KLs hårde OK-krav tror jeg, det her munder ud i en konflikt, siger FOA-formand Dennis.

FOA har fremstillet OK-13 plakaten ”Den Danske Model” til ophæng på arbejdspladsen. Den er udsendt til alle vore tillidsvalgte