København udliciterer rengøring af kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg

Et stort flertal stemte for S og SF’s forslag om, at rengøring og vedligeholdelse af Københavns idrætsanlæg, kulturhuse, biblioteker og museer fremover kan udliciteres til det private rengøringsfirma Alliance+.

Det bliver dog i sidste ende op til hver enkelt institution, om de vælger det private firma - eller at lade rengøringen og de andre serviceopgaver udføre af kommunale medarbejdere som hidtil.

I den afgørelse vil lederne kunne drage fordel af, at institutionen får lov at beholde halvdelen af besparelsesgevinsten til kulturelle aktiviteter, hvis de beslutter sig for det private firma.

Det vedtog Borgerrepræsentationen sent torsdag aften. Kun Enhedslisten stemte imod.

Det koster job og helbred

Københavns Kommune regner med at spare 19 millioner kr. om året i Kultur- og Fritids-forvaltningen, når de 71 kommunale job skal udføres af private i højere tempo.

Men det betvivler Mimi Bargejani, næstformand for de kommunale rengøringsassistenters fagforening FOA/KLS:

- Der er ikke foretaget en troværdig opmåling og beregning, det er kun en skønnet besparelse. Derimod kan vi sikkert regne med, at de 71 medarbejdere risikerer at gå ca. 20 kr. ned i timeløn og få slidskader i armene, når de skal gøre gulve og rum rene på en fjerdedel kortere tid.

Mimi Bargejani kritiserer også den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen for at løbe fra løftet om at mindske udliciteringer i den aftale mellem LO og de tre arbejderpartier S-SF-Ehl., som han underskrev før kommunevalget i 2009.

- Udliciteringen i Kultur- og Fritidsforvaltningen er kun første skridt. Nu ruller det videre til 6-700 job på skoler og daginstitutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det bliver værre, når udlicitering gøres til reglen og ikke undtagelsen i Københavns Kommune, mener Mimi Bargejani.