Giv Københavns masseudlicitering modstand - på torsdag 28. juni kl. 15.15 - 16

Det besluttende møde i Kultur- og Fritidsudvalget er skubbet to dage fra tirsdag til – torsdag 28. juni kl. 16.

– Så kom og vis modstanden mod Københavns første del af Danmarkshistoriens største udlicitering på torsdag kl. 15.15-16, når de 11 politikere som medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget går ind for at træffe en afgørende beslutning.

Overdrages rengøringen af byens biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg og museer under Kultur & Fritidsforvaltningen til private firmaer som Forenede Rengøring og ISS, kan det koste over 75 rengøringsassistenter og specialarbejdere deres kommunale job. Og kan bane vej for at over 1000 job i Københavns andre forvaltninger udbydes til private firmaer.

Kan du og dine kollegaers arme og ben holde til at skulle gøre 25 procent flere gulve og lokaler rent? Eller ordne 25 procent flere tekniske opgaver? – Altså arbejde en fjerdedel hurtigere?

– Ses vi til faglig markering ved bagindgangen til Københavns Rådhus - over for Brandstationen!?