Frank Jensens løftebrud

Kultur- og Fritidsforvaltningen er i fuld gang med processen med at udbyde rengøringen af Københavns kulturhuse, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller, skøjtehaller og museer.

En stram tidsplan pålægger, at fra 1. september 2012 skal den ny kontrakthaver – enten det bliver et privat firma, forvaltningens Rengøringsservice eller medarbejdernes eget kontrolbud – overtage og stå for rengøringen.

Økonomerne eller de såkaldte ’regnedrenge’ i Økonomiudvalget og forvaltningen under overborgmester Frank Jensen har i flere år presset på for at få kommunens rengøring udbudt til private firmaer. Selvfølgelig i håb om at spare penge, og fordi den tidligere VK(O)-regering pressede kommunerne til at tvangsudlicitere 31,5 procent af driftsopgaverne.

Men den ny regering har for over et halvt år siden droppet kravet om, at kommunerne skal tvangsudlicitere hver tredje arbejdsopgave.

-Så hvorfor fortsætter Frank Jensen, økonomerne og Kultur- og Fritidsforvaltningen med at overdrage rengøringen til private firmaer?

Især når Frank Jensen skrev under på aftalen med LO Storkøbenhavn i oktober 2009 om - at mindske udliciteringer i København.

Gælder løfter efter kommunevalget?

Hovedelementerne i aftalens afsnit ”Udbud og udlicitering” er, som vi skrev i KLS Nyt november 2009:

- Udlicitering skal være undtagelsen.

- Bestående løn- og arbejds-forhold skal respekteres, når og hvis opgaver flyttes fra kommunalt til privat regi.

- Samtlige foretagne udliciteringer skal gås efter i sømmene for at se – om ikke kommunen kan gøre det bedre og billigere selv.

Den kommunalpolitiske aftale med LO-fagbevægelsen før valget var at mindske udliciteringer i København. Det skrev Socialdemokraternes overborgmesterkandidat Frank Jensen, SF-borgmester Bo Asmus Kjeldgaard og Ehl.-borgmester Mikkel Warming under på onsdag 7. oktober på Rådhuset.

Det har desværre ikke været muligt at få Frank Jensens mening nu på sagen om at udlicitere rengøringen i byens kulturinstitutioner. Men vi prøver igen.

-Det chokerer mig, at Frank Jensen lover noget – og så gør noget helt andet efter valget. Det skal vi huske ved kommunalvalget næste år, FOA/KLS-formand Ellen Pedersen. 

 

Faktaboks:

Fakta om KFF’s rengøringsudbud

Kultur- og Fritidsforvaltningen KFF, udbyder rengøringen ud fra kommunens udbudsstrategi, vedtaget af flertallet i Borgerrepræsentationen 18. november 2012.

Direktionen i KFF vil opnå den størst mulige effektivisering ved:

- at udbyde så mange KFF arealer som muligt

- at gå efter det laveste bud på opgaven og

- at alle berørte institutioner er bundet til at acceptere udbuddet.

Den samlede besparelse beregnes at blive 7,5 millioner kr.

Hver kvadratmeter rengøring vurderes til at koste 135 kr. pr. år – en besparelse på 35 %, ifølge rådgiver Finn Buch Petersen og hans firma ServiceConsult, der står for udbudsforretningen.

Rengøringsenheden i KFF og Børne og Ungdomsforvaltningen må afgive kontrolbud.

KFF-direktionen har valgt udbudsformen ”den laveste pris”.


Faktaboks:

Tidsplan

1.januar - 14. marts 2012 – Detailanalyse og udarbejdelse af lokaledata og kravspecifikationer
10. april – Beslutning om valg af tilbudsgivere + udbudsmateriale
23.april - 3. maj – Bygninger gennemgås
21.maj kl. 12 – Sidste frist for modtagelse af tilbud
4.juni – Tildeling og afslag besluttes ang. indgåelse af aftale
15.juni – Kontrakt(er) indgås
1. sept. 2012 – Arbejdet udføres af ny indehaver