Frank Jensen er ikke i gang med Danmarkshistoriens største udlicitering

KLS Nyt ville godt have lavet et dobbelt-interview om udliciteringer med Københavns overborgmester og KLS-næstformand Mimi Bargejani.Men Frank Jensen har ønsket at svare skriftligt på vore spørgsmål om kommunens udliciteringsbølge

Hvordan kan udlicitering - som lovet i aftalen med LO 2009 - være undtagelsen i København, når du vælger at gøre udlicitering til billigste bud typisk inden for rengøring, køkken, ejendomsvedlige-hold og andre driftsopgaver?

- I København stiller vi strenge krav til vores leverandører om bl.a. ordentligt arbejdsmiljø og arbejdsforhold på overenskomstvilkår. Uanset om udbudsstrategien gennemføres helt eller delvist, vil kommunen selv udføre langt størstedelen af opgaverne. Så udlicitering fortsat er undtagelsen i København. Kommunens udbudsstrategi er i øvrigt vedtaget enstemmigt af alle partier, fastslår Frank Jensen.

Hvor meget havde København udliciteret, før du startede som overborgmester for tre år siden – og hvor meget er udliciteret nu?

- I 2009 var vores privatleverandør-indikator - som det hedder - på 28,2. Og i 2011 var den på 28,6. Tallet for 2012 er ikke opgjort endnu.

- Jeg har gentagne gange kritiseret den daværende VKO-regering for at være alt for optaget af procentandelen for, hvor meget kommunerne udliciterede. Det vigtigste er ikke procentandelen, men at man sikrer ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne og kvalitet for borgerne, mener den socialdemokratiske overborgmester.

Hvor stor bliver udliciteringsgraden i København, hvis Danmarkshistoriens største udlicitering gennemføres som planlagt?

Mig bekendt er Københavns Kommune ikke i gang med at gennemføre Danmarkshistoriens største udbud.

Hvad vil du gøre ved, at LO Storkøbenhavns formand, Peter Kay Mortensen, har sagt til dig: - ”Vi vil under ingen omstændigheder acceptere laveste pris som udliciteringskriterium.”?

- Det afgørende er, at vi stiller skrappe krav til vores leverandører. Alle som ønsker at byde på opgaver for Københavns Kommune skal skrive under på, at arbejdsmiljø og arbejdsforhold er på overenskomstniveau. Og der skal være sikkerhed for, at der er styr på alle underleverandører.

- Hvis vinderne af en opgave ikke løbende kan dokumentere, at forholdene er i orden, så kan vi fyre dem. Ifølge AKF’s rapport stiller kun 4 pct. af kommunerne den slags krav. Derfor kan det være i orden at bruge laveste pris som kriterium i nogle tilfælde. Arbejdsforholdene skal bare være i orden, når vi hyrer et firma. Det har jeg talt med både Peter Kay Mortensen og Mimi Bargejani om, da vi mødtes før sommerferien, siger Frank Jensen.

Vil du besvare de 25 kritiske spørgsmål fra medarbejdere, tillidsvalgte og fagforeninger, samt SF og Ehl. af udbuddene i Kultur- og Fritid + Børne-og Ungdomsforvaltningen?

- Vi har selvfølgelig taget den kritik meget alvorligt. Derfor har vi bakket op om SF’s forslag om at ændre i modellen, så det nu er frivilligt for de enkelte institutioner, om de ønsker at tilslutte sig udbuddet eller fortsætte som hidtil.

Er du uenig med forskningsrapporten fra AKF ”Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver” okt. 2011, som konkluderer – at der ikke er nogen dokumentation for, at private firmaer leverer bedre og billigere velfærdsydelser end det offentlige?

- Jeg er på ingen måde uenig i de AKF-konklusioner. Jeg har gang på gang tordnet imod VKO, CEPOS og andre, som fremstiller udlicitering som vejen til al verdens lykke. Den form for ideologisk begejstring er totalt forfejlet.

- AKF konkluderer derimod, at man ikke kan sige noget håndfast om, at det generelt skulle føre til besparelser, hvis man udliciterer på velfærdsområderne. Det er jeg enig i. Man må lave en konkret vurdering fra sag til sag, slutter overborgmester Frank Jensen.