FOA vil give medlemmerne frit valg af formueforvalter af pension

FOA vil ikke bryde båndene til pensionsselskabet PenSam, så medlemmerne selv skulle kunne vælge pensionsselskab - som Berlingske, Børsen og Jyllands Posten skrev onsdag 3. oktober.

Men FOA vil bl.a. stille som krav til næste års overenskomstforhandling, at medlemmerne får frihed til selv at vælge det pensionsselskab, der skal forvalte den del af ens pensionsbidrag, som går til alderspension.

Eneste krav er, at selskabet skal være godkendt af Finanstilsynet. De nuværende solidariske forsikringsordninger i PenSam skal fortsætte som hidtil, skriver FOA.

FOA-formand Dennis Kristensen uddyber: - FOA opstillede sidst i september vores generelle krav til de kommende overenskomstforhandlinger, og det har medier så fejllæst på vores hjemmeside. Et af kravene er nemlig, at overenskomstparterne skal fastslå i overenskomsterne, at de - der har pensionsordning i PenSam - skal have mulighed for at vælge en anden formueforvalter for den del, af pensionsbidraget, der hensættes til aldersopsparing.

- Det er der intet nyt i. Eksempelvis lovede jeg i Pengemagasinets nytårskavalkade for 2010 at arbejde for frit valg af formueforvalter. Vi omtalte da også denne gamle beslutning i en pressemeddelelse i forsommeren, da bestyrelsen i PenSam desværre nedstemte FOAs forslag om frit valg af formueforvalter.

- Nu må vi så ved overenskomstforhandlingerne se, om de kommunale arbejdsgivere vil sige nej til, at deres ansatte har indflydelse på deres egne penge i pensionsordningen, fortæller Dennis.

Der er tre grunde til, at FOA vil indføre frit valg af formueforvalter:

- Vi har i et par årtier søgt at skabe muligheder for, at det enkelte medlem kan skrue sin pensionsdækning sammen, så den passer til den enkeltes ønsker, behov og livssituation. Det ligger helt i forlængelse af de valgmuligheder også at kunne få indflydelse på investering af aldersopsparingen.

Dernæst har der været berettiget kritik af det afkast, som PenSam tidligere skabte. Det har heldigvis rettet sig op siden da. Men et utilfreds medlem skal i mine øjne have mulighed for at vælge en alternativ investor.

Endelig vil muligheden for at vælge en alternativ formueforvalter også betyde, at vi får et mere konkret grundlag for at sammenligne PenSams evne til at skabe afkast med andre selskaber.

Den solidariske del af pensionsordningen vil vi derimod opretholde. Det er dér, vi gensidigt forsikrer hinanden ved sygdom, invaliditet og død m.v. - For kernen i en arbejdsmarkedspension er den solidariske og kollektive del med de gensidige forsikringer, mens investering ikke hører til i denne kerne, siger Dennis Kristensen.