FOA prioriterer lavtlønnede ved OK-13 - sammen med 3F

- Vores krav til overenskomstforhandlingerne vil denne gang være anderledes. Tryghed i jobbet vil fylde rigtig meget. Men vi vil selvfølgelig gerne bevare købekraften, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

- Vi har set, at folk er villige til at arbejde mere og få inddraget ferie, og det viser noget om, hvor pressede lønmodtagerne er. Beskæftigelsen og deres eget job er vigtigst, siger Dennis.

FOA og den del af fagforbundet 3F, der har offentligt ansatte som medlemmer, er blevet enige om at gå sammen, når der skal forhandles overordnede overenskomstkrav for deres lavtlønnede medlemmer i kommunerne.

De to forbund har fællesoverenskomster for enkelte faggrupper, men det er første gang, at de forhandler sammen med KL-arbejdsgiverne om generelle spørgsmål.

FOA og 3F repræsenterer de lavest lønnede i kommunerne og har prøvet at få de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab KTO med på et krav om at sikre de lavtlønnedes købekraft. Men de højere lønnede i KTO ville ikke være med, så KTO har ikke kunnet rejse fælles lønkrav.

”Når nu vi ikke kan få hele KTOs styrke bag kravet, så vi helst, at alle LO-forbund står sammen om det. Det har heller ikke været muligt. Men så er vi glade for, at vi i FOA og 3F kan sætte vores samlede styrke ind,” siger Dennis Kristensen til foa.dk.

”Vi vil gå langt for, at kravet kan opfyldes. Ved overenskomstforhandlingerne for to år siden blev resultatet meget magert, og siden har de lavtlønnede ikke på samme måde som de højere lønnede kunnet få del i lokale lønkroner. Så der er virkelig brug for at gøre noget for de lavtlønnede denne gang,” siger Ellen Lykkegård, formand for de offentligt ansatte i 3F.

Det handler også om mere end løn

FOA og den offentlige gruppe i 3F vil ikke kun forhandle generelle lønstigninger sammen. Men også emner som tryghed i ansættelsen, kompetenceudvikling, pension og seniorforhold, samt beskyttelsen af tillidsvalgte, som arbejdsgiverne vil fyre.

På det førstemøde med KL den 14. december præsenterede parterne kun deres krav for hinanden. De egentlige forhandlinger starter først efter nytår.

KL afviser lønkravet fra FOA og 3F

Men FOA møder ingen imødekommenhed på punktet om forholdsmæssigt mere i lønstigning til de lavest lønnede i kommunerne. Det spørgsmål splittede organisationerne i KTO, fordi de to LO-forbund, FOA og 3F stod alene med ønsket om, at KTO skulle kræve mere i kroner og ører til gunst for de laveste lønnede. Mens de øvrige ønskede en procentvis lønstigning for alle – uanset lønniveau.

- Vores udgangspunkt er, at der ikke skal ske nogen skævdeling mellem faggrupperne, siger KL’s topforhandler Michael Ziegler. Han afviser dermed at imødekomme FOA's og 3F’skrav om mest til de dårligst lønnede.

Derimod kan KTO roligt regne med, at reguleringsordningen får lov at leve videre. KTOs eneste fælles lønkrav – en bevarelse af reguleringsordenen – bliver ikke nogen slagmark. Kommunernes topforhandler, borgmester Michael Ziegler (K) erklærer, at KL ikke har nogen ønsker om at få ordningen væk. Ordningen sørger for, at udviklingen i de private og de offentlige lønninger ikke løber fra hinanden.

Kan blive varmt forår med konflikt og strejke

- Det bliver nogle meget, meget vanskelige OK-forhandlinger. Sådan som det ser ud nu, tror jeg, at det munder ud i en konflikt. Spørgsmålet er så, om det bliver en konflikt udelukkende med lærerne om deres arbejdstid – eller om flere grupper kommer med, siger Dennis Kristensen.