FOA: En klar og rigtig dom over Vejlegården

Arbejdsrettens dom i hovedkonflikten om Vejlegården er klar, præcis og rigtig, mener FOA.

"I 100 år har retspraksis om kampskridtene på arbejdsmarkedet været fuldstændig klare. Arbejdsgiverne har kunnet lockoute og etablere boykot. Lønmodtagerne har kunnet strejke eller etablere blokade. Det står i dag uantastet, og det er afgørende vigtigt for ikke bare danske lønmodtagere, men også for hele sammenhængskraften i Danmark," siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Han hæfter sig ved, at hovedkonflikten i Vejle er lovlig, at blokadevåbnet er lovligt, og at det er lovligt at etablere sympatikonflikt. Kun et lille hjørne af sympatikonflikten - nemlig afhentning af madrester og organisk affald - er kendt ulovlig, fordi det medfører en sundhedsrisiko.

Formelt set ændrer Arbejdsrettens dom intet på det danske arbejdsmarked. Men forhåbentlig skaber den ro på et politisk betændt område, hvor politisk indblanding desværre er ved at blive en kedelig regel, håber Dennis Kristensen.

"Desværre har sagen om Vejlegården vist, at man fra politisk hold spekulerer i dybe anslag mod den danske model. Det er ikke første gang, at de kristelige angriber modellen. Men hvis forslagene fra Venstre og Dansk Folkeparti om at indskrænke reglerne for kampskridt skulle blive til virkelighed under en fremtidig regering, så vil vi blive oversvømmet med både nye arbejdsgiverforeninger og nye alternative fagbevægelser. De vil naturligvis være parate til at underbyde hinanden, ligesom Kristelig Arbejdsgiverforening og KRIFA har gjort det i den aktuelle sag. Det eneste helt sikre er, at en sådan konkurrence vil føre til klart lavere lønninger, ringere arbejdsvilkår og social armod for titusinder af danskere," siger Dennis Kristensen.

"I bund og grund sikrer Arbejdsrettens dom i dag, at vi fremover har en mulighed for at håndhæve overenskomsterne. Det burde være en selvfølge. Men vi er glade for, at Arbejdsretten nu også siger, at det er en selvfølge," siger Dennis Kristensen.