Efterlønsbidrag - Skal? - Skal ikke? - FOA tilbyder hjælp!

Fra 2. april er det muligt at få udbetalt det bidrag skattefrit, som man har indbetalt til efterløn, og det kan mærkes i FOAs a-kasse.

”Både i de lokale a-kasseafdelinger og herinde på hovedkontoret får vi rigtig mange opkald fra medlemmer, der ønsker råd og vejledning, eller som vil vide, hvor mange penge, de kan få udbetalt,” siger udviklingschef i a-kassen Bo Engelbrecht Nielsen til foa.dk

Sådan gør du - Hvis du overvejer, om du skal få bidraget udbetalt eller blive i efterlønsordningen, kan du - udover i KLS Nyt marts nr. og FOA-bladene marts + april - få hjælp sådan:

• Læs folderen fra FOAs a-kasse om den nye ordning. Folderen blev sendt ud til alle medlemmer med januar-nummeret af FOAs fagblad. Her kan du læse en grundig gennemgang af, hvad den nye efterlønsordning går ud på og om udbetalingen af efterlønsbidraget. - Du kan også læse pjecen her

• Besøg det efterløns-tema, oprettet på FOA-hjemmesiden. Her kan du bl.a. få udregnet det beløb, som du cirka vil få, hvis du vil have efterlønsbidraget udbetalt. - Læs mere i efterlønstemaet

• Kontakt din lokale a-kasse og få råd og vejledning.