Drop trepartsforhandlingerne, hvis ikke de gavner lønmodtagerne

KLS er imod ”delt arbejdstid”, som vi i øjeblikket ser i Århus, hvor medarbejdere skal møde på job to gange om dagen. Derfor vil KLS ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2013 arbejde for, at ”delt arbejdstid” fjernes helt fra vores overenskomster.

”Delt arbejdstid” er ødelæggende for mange familier. Samtidig er det et problem, at mange bruger dobbelt transporttid mellem arbejde og bopæl - det giver øgede udgifter til transport og mere forurening.

KLS tager afstand fra den udlicitering, som stadig foregår i stat, region og kommuner. Vi kan ikke få øje på den økonomisk gevinst, som politikerne hele tiden taler om.

Tværtimod har det vist sig, at det bliver dyrere, og at udliciteret arbejde giver ringere kvalitet.
Vi finder det forkasteligt, at landets politikere bruger borgernes penge på noget, som ikke fungerer.

KLS tager afstand fra regeringens angreb på de arbejdsløse. Vi finder det mærkeligt, at regeringen hele tiden siger, de arbejdsløse bare skal finde sig et arbejde i stedet for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse.

KLS oplever dagligt, at arbejdsløse medlemmer hellere end gerne vil have et arbejde - men der er ikke noget arbejde at få. Det har de samme politikere jo selv sparet væk, ved effektiviseringer og ringere kvalitet.

KLS opfordrer FOA og den øvrige fagbevægelse til at gå fra de kommende treparts forhandlinger - hvis ikke de giver positive resultater for lønmodtagerne. Vi finder ikke der er nogen grund til at sidde med ved de forhandlinger, blot for at være stemmekvæg.

Denne regering, som vi selv har anbefalet, fører en politik, hvor det er vores medlemmer og kollegaer, som skal betale regningen for flere års forfejlet politik. Det ønsker KLS ikke, at fagbevægelsen skal deltage i.

Udtalelsen er vedtaget på FOA/KLS’s generalforsamling tirsdag 17. april 2012.