Det er os, der betaler prisen - hvis I vælger en billig løsning

De fleste af de 55 politikere i Københavns Borgerrepræsentation fik stukket en løbeseddel med denne overskrift i hånden … før de gik ind til afgørende møder først i Kultur- og Fritids-udvalget kl. 15 og siden til mødet i Borgerrepræsentationen kl. 17.30.

Politikerne skulle først passere imellem og forbi et par hundrede rengøringsassistenter, specialarbejdere og gårdmænd, som demonstrerede uden for rådhusets bagindgang over for Brandstationen – med gulvmopper, rengøringsvogne, gryder, samt klude og rengøringsmidler hængende ned fra paraplyer. De faglige aktivister i arbejdsuniformer fyldte politikernes ører på vej ind i rådhuset med råb som ”Nej til udlicitering” og ”Vi er ikke til salg”.

Danmarkshistoriens største udlicitering

Begge møder skulle tage stilling til, om medarbejdernes job skal sælges til private firmaer til billigste pris og højeste tempo. Som der står i løbesedlen til politikerne:

”1.200-1.500 rengøringsassistenters og gårdmænds job er i gang med at blive udliciteret til private rengøringsfirmaer som Forenede Rengøring og ISS … Hvis Københavns Kommune får sin vilje nu og de kommende tre år?!

Så vores job er i fare i kommunens biblioteker, kulturhuse, museer og idræts-anlæg under Kultur og Fritids-forvaltningen – samt job i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFOer under Børne- og Ungdoms-forvaltningen. For de job vil København udlicitere.

* Kan vi og vores kollegaers arme og ben holde til at gøre 25 procent flere gulve og rum rent? Eller ordne 25 pct. flere tekniske opgaver? Altså arbejde en fjerdel hurtigere?

* Skal vi bare finde os i det? – Eller gøre modstand sammen med andre kollegaer?

Lad os sige klart til jer politikere nu: - STOP DEN UDLICITERING !

VORES JOB OG KROPPE ER I FARE

Hilsener
FOA/KLS, Mimi Bargejani
3F-Lager, Post og Service, Caja Bruhn
FOA-1, Steen Vadgaard
3F-Bygge, Jord & Miljø, Jesper Bjørn
3F-Industri & Service Kbh., Bente Leck Andersen
FOA LFS, Jan Hoby
Per Lundbeck, FTR, specialarbejdere /gårdmænd
Charlotte Nonboe, AMR i Absalonshave
Niels Mortensen, FTR for TEF
Bjarne Biel, FTR skolebetjente
Irene Holmstrøm, FTR rengøringsassistenter BUF
Jimmy Sørensen, 3F-Industri & Service Kbh.
Per Jørgensen, FTR i Kultur & Fritid.