Alle kultur- og idrætshuse har valgt Alliance+ med usikker jobfremtid

21 københavnske idrætsanlæg og kulturinstitutioner har selv kunnet afgøre, om de vil gøre brug af kommunens udlicitering af rengøringen. Alle institutionerne har nu valgt at benytte muligheden. De lokale institutioner får lov at beholde halvdelen af besparelsen på skønnet 19 mio. kr. om året, skriver ’dknyt’ 18. september.

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation gav 23. august grønt lys for udlicitering af rengøringsopgaverne i kommunens idræts- og kulturhuse. Firmaet Alliance+ vandt udbuddet - under protester fra de implicerede fagforbund der organiserer de ansatte.

En opgørelse viser nu, at 21 idræts- og kulturinstitutioner med aktiviteter på 93 forskellige adresser i København vil benytte sig af muligheden for udlicitering. Kommunen forventer, at den private rengøring af 204.000 kvadratmeter vil give en besparelse på omkring 19 mio. kr. om året, hvoraf de lokale idræts- og kulturhuse kan bruge halvdelen til udvikling og forbedring af aktiviteter.

- Men flere medarbejdere har spurgt lederen af institutionen, om de véd, hvilke arbejdsopgaver og hvilket arbejdstempo der reelt ligger i Alliance+ tilbuddet – uden at kunne få et konkret svar. Jeg finder det forkasteligt, at ledere siger ja til udliciteringstilbuddet uden at kende de faktiske vilkår, før beslutningen træffes, siger Mimi Bargejani. Hun er næstformand i fagforeningen FOA/KLS, hvor en del af rengøringsmedarbejderne er medlem.

Svømmehallerne har det ikke været muligt at udlicitere af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde.

Usikkerhed for medarbejderne

Omkring 70 medarbejdere fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning samt fra det kommunale Rengøringsservice aner intet om, hvad der venter dem, når de møder på arbejde mandag 1. oktober og skal skifte arbejdsuniform til det private firma Alliance+.

Én af dem, der kan vælge, om hun vil virksomhedsoverdrages, er 57-årige Monika Jakobsen. Hun arbejder i dag som driftsassistent 29 timer i Østerbrohuset. Dels med rengøring, dels i cafeen, på kontoret og i informationen. Men eftersom det kun er rengøringsdelen, der skal udliciteres, er usikkerheden nu stor.

- Vi kender intet til betingelserne, vi aner intet om, hvordan det kommer til at foregå. Vi har 117 ubesvarede spørgsmål. Jeg synes, det er forkasteligt, siger Monika Jakobsen til Fagbladet 3F 11. september.

3F fællestillidsrepræsentant Per Jørgensen fortæller, at mange er nervøse og usikre på fremtiden.

- Medarbejderne aner ikke, hvad deres arbejdsgrundlag bliver. Kommunen vælger at spare millioner på at forringe løn- og arbejds-vilkår. Og der er frygt i huse og haller for dårligere kvalitet i rengøringen, da det konstant vil være prisen, der er afgørende, siger Per Jørgensen.

Rolig nu, siger direktøren

Hos Alliance+ siger administrerende direktør Henrik Nordenlund, at han forstår medarbejdernes usikkerhed:

- Normalt ville vi have møder med medarbejderne inden overdragelsen. Men tidsfristerne har været meget korte til fælles orienteringsmøder før opstarten. Til gengæld kan jeg love, at der kommer til at køre en stille og rolig overdragelse, hvor der i begyndelsen ikke sker de store ændringer.

Alliance+ vil holde én-til-én møder med alle inden for de første 5-6 uger efter overdragelsen. Hér skal udfordringen med, at flere af medarbejderne i dag dels gør rent, dels laver mange andre ting, også tages op. Så der findes en rigtig løsning for den enkelte, siger direktør Nordenlund til Fagbladet 3F.

Ingen svar fra Alliance+

På det eneste orienteringsmøde torsdag 18. september blev de 55-60 fremmødte medarbejdere knotne over ikke at kunne få reelle svar på deres mange spørgsmål, fortæller KLS-næstformand Mimi Bargejani:

• Hvor mange timer skal vi gøre rent på vort idrætsanlæg, kulturhus eller bibliotek?
• Har Alliance+ endnu ikke udarbejdet arbejdsplaner for rengøringen?
• Hvordan kan I så beregne at spare 19 mio. kr. pr. år?
• Hvor mange timer skal vi gå ned i arbejdstid, når vi ikke længer må udføre vores andre arbejdsopgaver end rengøringen f.eks. informationer, café- og kontor-service?

- Hver gang var svaret fra Alliance+ ledere, at det havde de ikke beregnet, eller det ku’ de ikke lige huske. Så medarbejderne blev kun mere usikre på deres jobfremtid. Men jeg nægter at tro på, at det private rengøringsfirma ikke har skaffet sig overblik over arbejdsopgaverne og den nødvendige tid – for hvad er deres sparepris-tilbud ellers baseret på, siger Mimi. Hun vil følge op på sagerne sammen med 3F.