Kom til demonstration

Tirsdag 2. oktober kl. 14 -16
foran Arbejdsretten, Sankt Annæ Plads 5, 1250 Kbh.

 
For retten til at etablere konflikt og sympatikonflikt
- retten til en overenskomst
- retten til at fastholde den danske model
- retten til at afvise underbetalt arbejde og social dumping
- retten til at være med til at udvikle det danske samfund
- retten til at afvise de kristne foreningers discount-løsninger på arbejdsmarkedet

Arbejdsretten behandler denne dag - Vejlegård-sagen.
Arbejdsretten skal tage stilling til, om 3F’s konflikt mod Vejlegården er lovlig eller ulovlig på bagrund af den iværksatte sympatikonflikt. Sagen er anlagt af Kristelig Arbejdsgiverforening.

Program for eftermiddagen:

Kl. 13.30 ”Sjakket”. Bandet Sjakket varmer de fremmødte op.
Kl. 14.00 Velkomst: - Peter Kay Mortensen, formand for LO Storkøbenhavn
Kl. 14.10 Tale - Tina Møller Madsen, gruppeformand 3F Privat Service, Hotel
og Restauration.
Kl. 14.30 Tale - Henning Laigaard Troelsen, branchesekretær i 3F Vejle.
Kl. 14.50 Tale - Emil Holtemann, ”Fremtids Fighters”
Kl. 15.15 Tale - Bjarne Høpner, formand 3F Lager, Post og Serviceforbundet
Kl. 15.50 Afslutning ved Peter Kay Mortensen, LO Storkøbenhavn.

For denne indkaldelse står 3F afdelingerne i Region Hovedstaden

For yderligere information:
Afdelingsformand Henrik Lippert, 3F BJMF, 70 30 08 26
Regionskonsulent 3F Region Hovedstaden Steen Larsen, 4035 5022

Følg med på Facebook: vejlegården i arbejdsretten

Deltagelsen i denne demonstration må ikke medfører overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.


                                                               ¤¤¤¤¤


 

+ DEMONSTRATION TIRSDAG 2. OKTOBER kl. 16.00 -18
fra Rådhuspladsen til Christiansborg Slotsplads:
*Ja til velfærd og tryghed – Nej til forringelser og nedskæringer
*Stop dagpengeforringelserne
*Kort sagt – En solidarisk finanslov
Talere bl.a. *FOA-formand Dennis Kristensen