KLS-tilbud til medlemmerne: -Vil du lære mere dansk?

KLS-tilbud til medlemmerne: - Vil du lære mere dansk ?
- 3 timer på 12 tirsdage eller torsdage kl. 16.30 - 19.30 i efteråret

En del KLS-medlemmer har spurgt fagforeningen, om KLS vil lave kursus i dansk. Både medlemmer med dansk og anden etnisk baggrund vil nemlig godt lære mere dansk - for bedre at kunne tackle de stigende krav på jobbet til at kunne skrive og tale dansk klart og forståeligt.

Fagforeningen vil nu bede jer tillidsfolk bringe dette tilbud videre til jeres kolleger:

Undervisningen i dansk starter i KLS-huset tirsdag 6. september + torsdag 8. september - og løber frem til sidst i november. Man skal deltage i undervisningen een gang om ugen á 3 timer fra kl.16.30 -19.30 i 12 uger alt i alt. - Vi vil forsøge at oprette to forskellige hold med forskellige niveauer, hvis altså der er nok tilmeldte til de to kursus-hold tirsdag eller torsdag. Kursus gennemføres sammen med oplysnings-forbundet AOF.

Udbyttet af kursus skal gerne være, at deltagerne får lyst og mod til at skrive, læse og udtrykke sig på dansk. Der bliver både arbejdet med læsning og skrivning, da de to områder hænger uløseligt sammen. '

- Samtidig kan større sprogfærdigheder medvirke til at beholde ens job. I disse sparetider sker det jo ofte, at manglende sprogkundskab desværre kan være en af grundene til, at man bliver valgt fra i en sparerunde.

Undervisningen er gratis og et tilbud til alle medlemmer, men vi har højst plads til 12 personer på hvert hold.

Tilmelding - Interesserede kan nemt tilmelde sig kurset i dansk-undervisning ved senest fredag 19. august enten at maile til ymyb@foa.dk eller sende sms på 21 92 58 17 - bare skriv dansk-kursus og dit navn, adresse og telefonnummer. Eller du kan ringe ind til KLS, 46 97 15 00.

Forud for undervisningen vil en screening hjælpe med at afgøre, om trin 1 eller 2 er bedst for dig. Screeningen foregår enten tirsdag 23. eller onsdag 24. august kl.16.30-19 i KLS-huset.

En håndfuld medlemmer havde midt i juli tilmeldt sig kurset i dansk-undervisning - så der er stadig plads til dig, dine kollegaer og flere andre…!