Slut med at tvinge kommuner til udlicitering

Kommunerne skal ikke længere tvinges til at sende kommunale opgaver for eksempel rengøring og madlavning i udbud. Det var et af flere vigtige ønsker og krav til den ny regering fra FOA og KLS, som dermed blev opfyldt.

Ved forhandlingerne om finansloven blev regeringen og Enhedslisten enige om at stoppe både frivillig og ufrivillig tvang over for kommunerne. For fremtiden må kommunerne selv bestemme, om de ønsker at sende f.eks. ældremad, rengøring eller pasning af grønne anlæg i udbud hos private firmaer.

Dermed slutter 10 års borgerlig kamp for at få kommunale opgaver over på private hænder!

Andre vigtige krav ønsker og krav fra FOA og KLS, som blev opfyldt med reformer i finansloven, aftalt mellem regeringen og Enhedslisten:

• Dagpengeperioden forlænges midlertidigt i 2012, så ingen ledige falder ud næste år
• Flere uddannelsesmuligheder for ufaglærte og faglærte
• Forbedre arbejdsmiljøet – ved at indføre arbejdsskade-afgift
• Fjerner skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer
• Krisen og spekulanterne – En kommission skal undersøge årsagerne til finanskrisen
• VKO’s pointsystem for permanent ophold for udlændinge ændres.