Sidste chance for OK-forhandling?

Skal EU fremover fastsætte løn og pensioner?

Så kan det være sidste gang, fagforeninger og arbejdsmarkedets parter får chancen for at forhandle aftaler om vores løn, pensioner og arbejdstid m.v. i overenskomsterne.

Tysklands kansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Sarkozy kræver nu, at EU-medlemmer skal tilslutte sig en ny ”pagt for konkurrenceevne”. - Den ny magtkerne i Europa skal tegnes af en slags økonomisk regering, hvor euro-landene binder deres finanspolitik stadig tættere sammen.

På EU-topmøder i marts skal beslutningen træffes - om fremtidens EU-samarbejde skal følge stadig mere fælles regler om løn, pensioner, skatter og offentlig gæld.