Seminar søndag 13. november kl. 13-16.30

- Finanslov med velfærd, lighed + beskæftigelse

”Netværk for Velfærd og Demokrati” indbyder til konference med debat om – Hvordan får vi en finanslov med velfærd, lighed og beskæftigelse? Seminaret afholdes søndag 13. november kl. 13 -16.30 hos HK Hovedstaden, Artillerivej 30, København S.

Initiativtagerne Hardy Hansen, Villo Sigurdsson og Ole Thorbek siger i indbydelsen:

”Efter ti år med borgerlig regering, forringelser af velfærden og større ulighed har et flertal af vælgerne stemt på rød blok, fordi vi kræver forandring og fornyelse. Vi ønsker et anstændigt samfund, der tager sig af børn og de ældre, der ser arbejdskraft som en værdifuld ressource - et åbent og grønt samfund der vil gå forrest i en globaliseret verden.

Fagbevægelsen har ofte lige som andre progressive bevægelser klart markeret sine holdninger og forventninger til finansloven, der påvirker forholdene i hele samfundet. I alle kommuner og regioner kan lokalt forankrede netværk sammen med fagbevægelsen bidrage til en progressiv omstilling af det danske samfund. Det vil også give demokratiet nyt liv.

Og vi er ikke alene. I mange byer verden rundt rejser der sig en bevægelse for forandring og en ny samfundsorden. Det ny-liberalistiske årti - hvor en ukontrolleret finanssektor fik lov at skabe krise med velfærdsforringelser, arbejdsløshed, social udstødning og større ulighed - rinder ud.”

Oplægsholderne er: - LO-næstformand Lizette Risgaard om ”Fagbevægelsens forventninger til en ny politik”; Ishøj-borgmester Ole Bjørnstorp om ”Bedre velfærd i kommuner og regioner”; og Ole Thorbek om ”Mere økonomisk lighed”.

Seminaret afsluttes med debat om ”Kampen for en rød finanslov” ud fra oplæg af Mette Reissmann, Socialdemokraterne, en SF’er og Finn Sørensen, Enhedslisten.

Tilmelding til - annie.ole.thorbek@webspeed.dk senest torsdag 9. november.