Generalforsamlingen tirsdag 3. maj 2011 i Brøndby Hallen

KLS-medlemmer sagde ja til højere kontingent, FOA-bofællesskab og pensionister

Det blev en generalforsamling med en del debat. Talelysten var større end de fleste år, da fagforeningen FOA/KLS holdt sin årlige generalforsamling tirsdag aften den 3. maj i Brøndby Hallen. De 76 deltagere fik også lejlighed til at række hænderne op og stemme ja eller nej til forslagene:

- Skal kontingentet stige med 15 kr. om måneden?
- Skal fagforeningen flytte i bofællesskab med anden FOA-afdeling?
- Og skal pensionisterne i Seniorklubben have ret til at overvære og stemme på generalforsamlingen?

De fremmødte medlemmer vedtog, at (fuldtids)kontingentet skal stige 15 kr. fra 324 kr. månedligt til 339 kr. fra nytår 2012. Ud fra den begrundelse som fagforeningens formand Ellen Pedersen fremlagde: ”Når lidt over 4.000 medlemmer betaler det højere kontingent, vil den større indtægt på 700.000 kr. kunne lukke hullet mellem indtægter og udgifter.” Alligevel stemte fem deltagere imod.

Det blev eenstemmigt vedtaget, at fagforeningens bestyrelse får mandat til at finde bedre og billigere lokaler f.eks. i et rent praktisk hus-fællesskab i Valby med FOA-1 og en PMF-afdeling - uden at blande fagforeningerne sammen.

Men de fremmødte KLS-medlemmer viste tænder og afviste, at de ca. 100 pensionister i Seniorklubben skulle have tale- og stemme-ret på generalforsamlingen. Fordi forslag til aktiviteter, kontingent og overenskomst-forslag bør behandles og besluttes af de medlemmer, som stadig er aktive på arbejdsmarkedet. Fem støttede dog pensionisterne.

Til gengæld åbnede deltagerne generalforsamlingen - så næste år kan pensionister godt komme ind og overvære den årlige generalforsamling i den fagforening, som de stadig er medlem af på et favorabelt og lillebitte kontingent. Ni stemte imod den beslutning.