Ligeløn om 534 år

Kvinderne må kigge langt efter ligeløn, for følger man tempoet i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger, vil det tage ca. 534 år at lukke løngabet

FOA's budskab på Kvindernes Internationale Kampdag er klart - hvis ligeløn skal blive en realitet i Danmark, så må Folketinget på banen.

- De netop afsluttede overenskomstforhandlinger er for mig det endelige bevis på, at den danske aftalemodel, som vi har skruet den sammen, spænder ben for ligelønnen, siger Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA.

Et lille ligelønsløft

De netop afsluttede overenskomstforhandlinger gav pædagoggrupperne beskedent ligelønsløft med en skævdelingspulje på 19 mio. kr., og resultatet er ifølge Dennis Kristensen langt fra imponerende.

- Hvis vi laver et tankeeksperiment og tager pædagoggruppernes 19 mio. kr. og ganger det med en treårig overenskomstperiode, så vil det tage 534 år at lukke løngabet på 18 pct. Eller man kan sige 178 overenskomstperioder. Selvfølgelig er det et regnestykke, hvor man kan tage en masse forbehold, men det viser lidt om langsommeligheden.

Folketinget må handle

Dennis Kristensen opfordrer derfor Folketinget til at se virkeligheden i øjnene og kaste en redningskrans ud til kvindefagene.

- Folketinget sidder lige nu med nøglen til at løse ligelønsproblemet. Politikerne kan - med forbedret lovgivning og en økonomisk gulerod - give arbejdsmarkedets parter det nødvendige skub i retning mod mere ligeløn.FOA markererde Kvindernes Internationale Kampdag under overskriften 'Ligeværd. Ligeløn'.