Leder: Bliver du syg - bliver du også fattig

KLS-formand Ellen Pedersen skriver i lederen, KLS Nyt November 2011:

Så fik vi en ny regering, og spændende bliver det - om denne regering kan gennemføre noget af al det, vi mangler på vores del af arbejdsmarkedet.

Vi véd vist allerede nu – at regeringen ikke, når de radikale er med, vil ændre på tilbagetræknings-reformen. Det betyder jo, at vores efterløn for de fleste KLSere bliver meget forringet, og det bliver senere man kan komme på efterløn – ØV!

Skuffelsen og vreden over det urimelige i, at rengørings- og køkken-medarbejdere slides ned af arbejdet, men alligevel ikke må komme på efterløn som 60-62-årige – ja, det udtrykte Pia Nielsen som tillidsrepræsentant for rengøringen på Slottet i De Gamles By klart og skarpt i DR TV-avisen søndag 2. oktober.

Mange andre udspil i regeringsgrundlaget er uklare. Men der er da ting, som i høj grad vil kunne gavne - f.eks. at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Mange syge medlemmer har oplevet, at når de har fået sygedagpenge i 52 uger, så er det slut, også selv om man stadig er syg! Det giver mange økonomiske problemer. For er man så syg, at man ikke kan arbejde, kan man heller ikke få arbejdsløshedsdagpenge. - Og så er den syge pludselig henvist til kontanthjælp, som man ikke får meget af, hvis man er gift med en på almindelig løn.

Så oveni at man er syg – så bliver man også fattig.

Syge mennesker vil slippe for en alvorlig bekymring om, hvordan de skal forsørge sig, hvis denne del af regeringsgrundlaget gennemføres hurtigst muligt.


Der er ikke mange ord om arbejdsmiljø i regeringsgrundlaget. Men en forbedring af både det fysiske og psykisk arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning for, at rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, vaskeriarbejdere og serviceassistenter kan holde til at arbejde, til man bliver 65-67 eller 70 år. – Det skal sikres NU, så ikke endnu flere slides ned og skal være syge i mange år, før man når pensionsalderen.

I FOA/KLS har vi i mange år talt for en bæredygtighed i arbejdslivet, så vi kan holde til vores arbejde uden at blive syge. Det er der indtil nu ikke kommet meget ud af – tempoet skrues op og op for hvert år og hver finanslov, der vedtages. Lad os se og mærke noget andet og bedre – netop nu hvor der er krisetid.

Hvorfor vil vi her i landet bruge 64 milliarder kr. om året på at betale for dårligt arbejdsmiljø?

Lad os i stedet bruge nogle af alle de rare milliarder på forebyggelse, så vi ikke bliver syge af arbejdet. Det vil da være langt mere fornuftigt.

Og så en glædelig historie fra vores fagforeningsliv: Rigtig mange springer på vores nye kursus-tilbud i dansk.

-Jo, vi vil meget gerne lære at tale og skrive bedre dansk. For det er vi nødt til for at kunne beholde vores job, forstå hvordan vi skal gøre rent og lave mad – samt snakke med vores kollegaer, siger mange deltagere med anden etnisk baggrund end dansk.

To eftermiddagshold med forskelligt sprogniveau tirsdag og torsdag er fyldt med hver 12 deltagere siden begyndelsen af september.

Så mange har meldt sig, at vi 31. oktober startede en tredje kursus-række i arbejdsplads-dansk, for dem som har meget svært ved at tale og skrive det drilske, danske sprog.

KLS gennemfører FVU-kurserne sammen med oplysningsforbundet AOF. Så langt de fleste udgifter dækkes via offentlige midler til Forberedende Voksen Uddannelse – og altså ikke af kontingent-kroner til KLS.

Vi er stolte af, at så mange KLS-medlemmer tør kaste sig ud i kurser i dansk og pc – flot!

 

Venlig hilsen
Ellen