Lærer at tale og skrive bedre arbejdsplads-dansk

KLS har startet et nyt undervisningshold i arbejdsplads-dansk for medlemmer, som har det meget svært med at tale og skrive det danske sprog.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra det behov for dansk, som man typisk kan have på en arbejdsplads - da det gerne skulle være med til at fastholde og tilknytte en til arbejdspladsen.

Interesserede blev screenet, altså sprogtestet 24. oktober i KLS.

Selve undervisningen finder sted på et hold med højst 12 deltagere fra 31. oktober kl. 16.30 - 19.30. Der bliver 20 undervisnings-forløb i det kommende halvår.

Mere end 12 har meldt sig til, så nu står nogle på ventelisten til et evt. nyt hold i foråret – hvis tilstrækkeligt mange er interesserede?

Tilmelding

- Er du eller en kollega interesseret i at deltage, skal vi have navn, cpr.nr., adresse og telefonnummer. Ring 46 97 15 00 eller mail kls@foa.dk

Alle interesserede er velkomne til at kontakte Mimi for flere oplysninger - på mail ymyb@foa.dk eller mobil /sms 21 92 58 17.

Spred gerne budskabet til andre … Tak for hjælpen!

KLS gennemfører kurset i arbejdsplads-dansk sammen med oplysningsforbundet AOF, så det koster ikke nogen medlemmers kontingent-kroner.