Kuk i kommunikationen

”Per blev sygemeldt og fik sygedagpenge. Jobcentret indkaldte Per til en opfølgningssamtale. Brevet blev sendt til Pers e-boks, men det så han ikke. Per opdagede først, at der var noget galt - da sygedagpengene udeblev. ”

Når Jobcentret overgår til e-post, kan der opstå problemer og misforståelser med fatale konsekvenser for folk med sygedagpenge, kontanthjælp og andre ydelser.

Jobcentret stoppede sygedagpengene

Per blev sygemeldt 10. november 2010 og fik sygedagpenge. Jobcentret sendte nogle dage efter et opfølgningsskema til ham med almindelig post. Per udfyldte og returnerede skemaet.

1. december 2010 overgik Jobcentret til elektronisk post – således at breve og andre skrivelser så vidt muligt bliver udsendt via e-boks.

- Det orienterede man bare ikke Per om.

Jobcentret indkaldte Per til en opfølgningssamtale 25. januar 2011. Brevet blev sendt til Pers e-boks, men det så han ikke – heller ikke det efterfølgende varslingsbrev om, at man ville stoppe hans sygedagpenge. Jobcentret stoppede hans sygedagpenge 5. februar 2011 og krævede dagpenge for dagene 26.1. - 4.2.11 tilbagebetalt

Per opdagede først, at der var noget galt, da sygedagpengene udeblev.

Han ankede Jobcentrets afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet har givet Per ret – Jobcentret måtte ikke stoppe hans sygedagpenge, fordi han havde en rimelig grund til ikke at møde 25. januar 2011.

Da Jobcentrets første brev blev sendt til Pers fysiske postkasse – og Jobcentret ikke fortalte om overgangen til e-post - havde Per en rimelig grund til at tro, at Jobcentrets post fortsat ville komme til hans fysiske postkasse.

Nævnet bemærkede, at det i flere år har været muligt at tilmelde sig post fra Pers kommune til e-boks - men at Kommunen ikke før 1. december 2010 rent faktisk blev i stand til at levere post til e-boks.
Kommunens post blev derfor indtil 1. december 2010 stadig sendt med almindelig post.

Vær beredt i den digitale verden

Flere Jobcentre vil i tiden fremover også overgå til E-post. Forhåbentlig husker man at fortælle borgerne, når det sker.

Pers kommune er ikke det eneste eksempel på, at man kan tilmelde sig post fra kommunen i e-boks – uden at det betyder, at eksempelvis Jobcentrets breve rent faktisk sendes til e-boks.

Så der er grund til at være på vagt. - Spørg din sagsbehandler, hvis du er i tvivl om kommunens postgang.

I KLS har vi nogle sager, hvor sygedagpenge er blevet stoppet, fordi medlemmet på grund af tekniske problemer med e-boks ikke har set Jobcentrets breve - og derfor ikke er mødt til samtale. De er anket, men det kan blive svært at vinde dem i klagenævnet.

Du skal huske på, at i e-boks vælger du via tegnet ”flueben”, hvem du vil modtage e-post fra – og du accepterer, at post modtaget i e-boks gælder for det samme, som post modtaget i din fysiske postkasse. Derfor er det helt nødvendigt, at du tjekker din e-boks på samme måde som din fysiske postkasse.

Hvis du får tekniske problemer med din e-boks, er det vigtigt at få dem løst med det samme. Du kan få hjælp hos E-boks /brugersupport – se www.e-boks.dk

Du kan eventuelt afmelde e-post fra Kommunen, indtil problemet er løst. Det skal du gøre via e-boks. Også det kan brugersupport hjælpe dig med.

Stopper mine sygedagpenge, hvis jeg glemmer et møde?

Du har pligt til at deltage i Jobcentrets opfølgning i din sygedagpengesag – eksempelvis ved at møde op til opfølgningssamtaler.

Hvis du uden rimelig grund lader være med at møde til en samtale, bortfalder dine sygedagpenge. Du skal dog først skriftligt advares om konsekvensen af din udeblivelse, og du skal have mulighed for at give din mening om sagen (partshøring).

De sygedagpenge, som du modtager fra dagen efter mødedagen og til stopdatoen, kan kræves tilbagebetalt.

Du har dog mulighed for få sygedagpenge igen, hvis du deltager i opfølgningen senest 4 uger efter, at du er blevet orienteret om, at dine sygedagpenge vil blive stoppet.