KLS støtter de lockoutede CSC-medarbejdere med 5.000 kr.

Bestyrelsen i FOA/KLS har besluttet at støtte de konfliktende PROSA-medarbejdere på den internationale it-koncern CSC med 5.000 kr. CSC lockoutede 9. februar 109 medarbejdere, efter at it-giganten i to år har nægtet at underskrive en overenskomst på grund af uenighed om lønnen.

It-giganten har fyret og bortvist 23, heriblandt en tillidsmand. På arbejdspladsen har firmaets ledelse tvunget it-medarbejderne til at oplære og arbejde sammen med 200 strejkebrydere. 500 CSC-medarbejdere er fyret, lockoutet eller i strejke.

Danmarks Lærerforening har støttet de konfliktramte PROSA-medarbejdere med 100.000 kr., og Dansk Magisterforening med 500.000 kr.

Ved støtte-arrangementet på Toftegårds Plads fredag 10. juni overrakte KLS-næstformand Mimi Bargejani checken på 5.000 kr. til de konfliktende CSC-medarbejdere med følgende ord:

- Denne konflikt er endnu et eksempel på, hvordan multinationale koncerner - der gennem udlicitering overtager vigtige samfundsopgaver - med deres amerikanske personalepolitik udøver en direkte krigserklæring mod den danske models regler for at aftale løn- og arbejds-forhold i en overenskomst.

- Vi KLS-medlemmer, der gør rent, laver mad og vasker tøj, kender alt for godt til, hvad der sker - når vores arbejde udliciteres og privatiseres. Det giver forkerte lønsedler, flere fyresedler og nedslidtes sygemeldinger. Derfor støtter vi jeres kamp for en overenskomst med ordentlige løn- og arbejds-forhold.

Forkaster mæglings-forslag
Med en stemmeprocent på over 90 valgte 329 af Prosa’s medlemmer hos CSC 13. juni at stemme nej til et mæglingsforslag, mens 289 stemte ja. Utilfredsheden gælder især en forringet tryghedsaftale, øget arbejdstid og begrænsede konfliktmuligheder.

Computerne hos politiet, Skat, cpr-(folke)registeret, sygehuse og luftfart trues af den fire måneder lange CSC-konflikt. Det er bl.a. svært at afholde folketingsvalg!