KLS-løntjek giver guld

20.000 kr. til medlem for sygedage

Hun manglede at få løn for seks ud af 14 timer om ugen + løn for de planlagte timer, når hun var syg.

En rengøringsassistent i et plejecenter i Gentofte har nu fået efterbetalt 20.391 kr.

- Først ville arbejdsgiveren kun slippe 14.000 kr. Men medlemmet og vi ville have det fulde beløb, hun var snydt for. Så vi hjalp hende med at opgøre løntimerne + løn for sygdom i weekender. Det udløste efterbetalingen, fortæller Hanne Glatter, faglig sekretær i FOA/KLS.

94.000 kr. til medlem, snydt for pension og løntrin

En plejeinstitution i Hellerup havde glemt at udbetale en rengøringsassistent fuld pension i 3½ år. Samt tre kvalifikationsløntrin efter to års anciennitet.

- Fagforeningens løntjek gav virkelig bonus for medlemmet. 12,5 procent i fuld pension blev til næsten 72.000 kr., og de tre manglende løntrin udløste 21.000 kr., siger faglig sekretær Hanne Glatter, FOA/KLS.

Så med det årlige tillæg på 2.500 kr. for effektiv rengøring efter to års anciennitet - har medlemmet fået udbetalt så meget som 94.340 kr.