Hvis du ikke får dine fagblade - så ring 4697 2249

Hver anden måned får du dit fagblad KLS Nyt pakket i plastfolie sammen med dit FOA-blad Fag og Arbejde. Altså i årets ulige måneder januar, marts, maj, juli, september og december

Men 10-15-20 medlemmer får faktisk ikke deres fagblad hver gang.

Enten fordi de er flyttet - uden at give besked om flytningen. *Husk at melde flytning!

Eller fordi de ikke har betalt kontingent. - Husk det med pengene!

Men en del medlemmer har altså orden i deres sager - men får bare ikke bladet leveret … - Det er så Bladkompagniets fejl, for de står nu for udbringning af fagbladene i FOA-samsending.

*Hvis du ikke får dit fagblad KLS Nyt hver anden, ulige måned - eller du ikke får dit forbunds ”Fagbladet FOA” - skal du ringe eller maile f.eks. den 10. i måneden ind til den FOA-ansvarlige Mark Nixon på tlf.nr. 46 97 22 49 eller mail-adressen mlix@foa.dk

Du skal bare sige, hvor længe du manglet dit fagblad, hvor du bor samt navn, cpr-nr. med mere.
- Så skal du nok få dine fagblade bragt til døren igen.