Hvad vil du sige til Helle og Villy ?

FOA spørger medlemmerne: Skal vi droppe den femte ferieuge? Og kræve at deltidsansatte kommer på fuld tid?

Svarene fra FOA’s medlemmer skal bruges i trepartsforhandlinger med en ny regering

FOA har sendt et 40 siders oplæg ud til debat blandt forbundets 200.000 medlemmer.

– I fagbevægelsen bliver vi konstant afkrævet svar på, hvordan vi vil hjælpe med at løfte dansk økonomi op af hullet. Her præsenterer vi FOA’s bud og vil høre medlemmernes reaktioner, siger forbundsformand Dennis Kristensen om oplægget »Flere hænder«.

De 70 forslag om uddannelse, indflydelse og tryghed + medlemmernes reaktioner skal bruges i trepartsforhandlinger med en ny regering, som ser ud til at blive en S-SF ledet regering.

FOA rejser debatten om bl.a.:

 • • Fremryk 10 mia. kr. til offentlige investeringer
  • Forældre til børn under 14 år får ret til mindst to ugers ferie med barnet
  • Evt. udbetaling af 5. ferieuge mod større indflydelse på feriens placering
  • Seniorjobs med mindre arbejdsbelastning og kortere tid uden tab af pension
  • Træk forringelserne på dagpengene tilbage
  • Fælles plan for hvordan der indføres ligeløn med en ekstra sum penge
  • Offentlige arbejdspladser skal forpligtes til arbejdsmiljørigtige indkøb
  • Mål for flere indvandrere på arbejdsmarkedet hvert år
  • Drop målet om, at en vis procentdel af den offentlige sektor skal udliciteres

Bland dig i debatten på www.foa.dk - Hovedbestyrelsen samler op på medlemmernes indlæg.