Hold øje med de mange stillinger med løntilskud

Kære alle

I disse tider med nul-vækst i kommunerne og regionerne, ser vi i KLS desværre en voksende tendens til, at der kommer flere og flere personer ind i stillinger med løntilskud på jer medlemmers arbejdspladser.

Vi i FOA/KLS mener selvfølgelig, at vi ude rundt omkring på arbejdspladserne skal være med til at hjælpe personer uden for arbejdsmarkedet ind på det. For det er både til gavn for den enkelte og for samfundsøkonomien.

Vi må dog samtidig også erkende, at vi til tider bliver noget utrygge over antallet af løntilskuds-stillinger, som der bliver oprettet på vores område. Især fordi vi jo også har set den store sparekniv fare hen over nogle af de arbejdspladser, hvor løntilskuds-stillinger er blevet oprettet.

Her i fagforeningen får vi desværre heller ikke altid kendskab til, hvor disse stillinger med løntilskud bliver oprettet på vort område. Så derfor kan det være meget svært for os at holde øje med, om reglerne faktisk bliver fulgt på området.

Passer job og person sammen?
Den oprindelige tanke med at ansætte en person på løntilskud er, enten fordi den enkelte person skal undersøge, om hun eller han kan få kompetencer inden for et fag vedkommende ikke har arbejdet i før - eller ikke har arbejdet med meget længe. Den anden grund kan være, at man lige er blevet nyuddannet og derfor ingen erfaring har med at udføre den slags arbejde - og derved skal opnå erfaringer inde for faget.

Langt de fleste personer inden for vores område burde befinde sig i den første gruppe. – Og i den forbindelse går det altså ikke, hvis der kommer en person i løntilskud på jeres arbejdsplads, som har været ude i en tilsvarende løntilskuds-stilling gang på gang - eller endnu værre selv har arbejdet som rengøringsassistent, plejehjemmedhjælper, hospitalsmedhjælper eller køkkenmedhjælper og er blevet opsagt grundet besparelser … og derpå bliver ansat i en løntilskudsstilling.

Det er i strid med reglerne, så i sådanne tilfælde må i meget gerne informere os, hvis det er tilfældet på jeres arbejdsplads.

En person, som er i en løntilskudsstilling, må gerne lave ordinært arbejde. MEN det ordinære arbejde personen udfører, må ikke have en sådan karakter - at det ikke kan udføres, hvis denne tilskudsstilling ikke var oprettet.

Et eksempel
Hvis man arbejder på et plejehjem og skal gøre rent på et område, som består af 10 værelser - og der kommer en person på løntilskud, som skal oplæres i at gøre rent på ens område - må du og denne person tilsammen kun udføre det samme stykke rengørings-arbejde, som du ellers selv er alene om at udføre.

Til gengæld skal du jo bruge tid på at oplære denne løntilskuds-person i at udføre de forskellige rengøringsopgaver, der ligger i arbejdet.

I må ikke pludselig skulle gøre rent på 15 værelser - fordi de 5 værelser jo ikke før har været dit område. og du jo ikke ville have kunnet nå det, hvis du var alene om arbejdet.

Hvis det er tilfældet, bliver personen i løntilskud en forudsætning for at arbejdet kan udføres - OG det er helt klart imod reglerne.

I sådanne tilfælde med misbrug af reglerne for stillinger med løntilskud bedes du kontakte din tillidsrepræsentant eller fagforeningen.

Der går grænsen
Kommuner og regioner kan ikke blot ukritisk imødekomme behovet for aktivering eller løse egne problemer ved hjælp af løntilskuds-job.

Arbejdsgiveren er lovmæssigt forpligtet til at
* inddrage medarbejderne før løntilskuds-jobbet oprettes
* dokumentere, at de ekstraordinært ansatte er en nettotilvækst
* der er en rimelig balance mellem ordinært og ekstraordinært ansatte.

Du kan hente flere oplysninger om job med løntilskud og regler mod misbrug i FOA-hæftet ”Løntilskudsjob og virksomhedspraktik - med tjeklisten trin for trin”. Ring og få den sendt fra din fagforening 46 97 15 00 eller bestil den via mail til kls@foa.dk

Mimi Bargejani, næstformand i FOA/KLS